Wróć do listy

Partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego
i organizacji społecznych

Zaproszenie do udziału

Fundacja Civis Polonus i Związek Miast Polski serdecznie zapraszają do udziału w projekcie „Mocniejsze NGOsy dla edukacji i aktywności obywatelskiej młodych”, w ramach którego w 9 gminach zostanie wdrożony model partnerstwa między jednostką samorządu terytorialnego i organizacją społeczną w zakresie aktywizacji obywatelskiej lokalnej młodzieży.

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

zaproszenie_dla_gmin_i dla NGO KLIKNIJ TUTAJ

Nasza diagnoza

Co chcemy zrobić?

Chcemy stworzyć z Waszym udziałem modelowe partnerstwa między jednostkami samorządu terytorialnego
i organizacjami społecznymi oraz zacząć je z Wami realizować w wybranych przez Was obszarach. Z naszego doświadczenia wiemy, że odpowiednie działania skierowane do młodych ludzi, otwartość na ich potrzeby
i aspiracje pomagają mobilizować młodych obywateli do udziału w życiu społeczności lokalnych oraz szkół, a na dłuższą metę mogą mieć wpływ na decyzje młodych o wyjechaniu na stałe z rodzinnych stron do ośrodków, które mają im więcej do zaoferowania.

W projekcie może wziąć udział 9 par JST-NGO z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i kujawsko-pomorskiego.

Co Wam oferujemy?

Najważniejsze kryteria udziału:

Nasze wsparcie adresowane jest do:

Na późniejszym etapie planujemy podpisanie 3-stronnej umowy Fundacja-JST-NGO precyzującej wzajemne zobowiązania w projekcie.

Preferujemy zgłoszenia w parach NGO-JST. W przypadku trudności możemy na miarę naszych możliwości wesprzeć proces szukania partnera (np. poprzez oficjalne pismo przedstawiające ideę projektu i charakter wsparcia).

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 18 marca.

Pełne zgłoszenie obejmuje:

 

Więcej informacji, zgłoszenia i pytania:

Joanna Różycka-Thiriet

koordynatorka projektu

joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

 

Więcej o projekcie: http://civispolonus.org.pl/projekt/mocniejsze-ngosy-dla-edukacji-i-aktywnosci-obywatelskiej-mlodych/

 

Partnerem projektu jest Związek Miast Polskich

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Projekt pod patronatem medialnym dziennika „Rzeczpospolita Życie Regionów” i portalu organizacji pozarządowych ngo.pl

zaproszenie_dla_gmin_NGO

Do pobrania: