Wróć do listy
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach projektu „Samorządna Młodzież 2.0”. Szkolenie skierowane jest do pracowników instytucji, organizacji, grup, a także wolontariuszy, streetworkerów i animatorów działających na rzecz młodzieży. Zależy nam szczególnie na udziale osób, które pracują z młodzieżą defaworyzowaną, zagrożoną wykluczeniem społecznym
 
Projekt „Samorządna Młodzież 2.0.” dotyczy rozwoju kompetencji obywatelskich wśród warszawskiej młodzieży, w tym szczególnie kompetencji związanych z samorządnością. W projekcie uczymy warszawską młodzież, a także ich opiekunów i nauczycieli, jak realizować swoje pomysły i zmieniać idee w realne działania, korzystając z miejskich mechanizmów partycypacji.
 
Podczas szkolenia poznają Państwo nowe metody pracy z młodzieżą. Szkolenie dotyczyć będzie w szczególności Budżetu Partycypacyjnego i Inicjatywy Lokalnej – warszawskich mechanizmów partycypacji i współdecydowania o miejskich wydatkach. Podczas szkolenia będziemy wspólnie pracować nad wykorzystaniem tych narzędzi w Państwa codziennej pracy z młodzieżą. Chcemy, żeby warszawska młodzież miała równe szanse w dostępie do tych narzędzi, dlatego serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i wspólnej pracy na rzecz młodych ludzi. 
 
Szkolenie odbędzie się 23.02 w godzinach 9:00-16:00 w Multimedialnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr XXXI przy ul. Tynieckiej 40a.

Zapisy: olga.rusinek@civispolonus.org.pl 

Liczba miejsc ograniczona. Na szkoleniu przewidziany jest catering.