Wróć do listy

Fundacja Civis Polonus w ramach projektu: „Młodzi Liderzy dla Społeczności w czasach kryzysu” stworzyła 6 integralnych opisów dobrych praktyk działań zrealizowanych przez Młodzieżowych Liderów społeczności na przestrzeni lutego- maja 2021.

Celem upowszechniania dobrych praktyk jest wzmocnienie Młodzieżowych Rad w Polsce oraz podzielenie się przykładami działań dla społeczności w trakcie trwania pandemii i izolacji.

Opisy mają za zadanie posłużyć jako pomoc w realizacji projektów przez Młodzieżowe Rady, które niwelują negatywne skutki pandemii.

Poniżej znajdują się opisy dobrych praktyk do pobrania z:

Grodziska Mazowieckiego (animatorka: Karolina Pawlak)

Lubania (animator: Kacper Chyła)

Milicza (animator: Robert Waraksa)

Obornik (animator: Robert Waraksa)

Jastrzębia- Zdrój (animator: Piotr Nowak)

Karczewa (animatorka: Karolina Jastrzębska- Mitnzer)

 

Dobre praktyki są finansowane w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

 

.