Wróć do listy

Fundacja Civis Polonus w ramach projektu: „Młodzi Liderzy dla Społeczności w czasach kryzysu” stworzyła 6 integralnych opisów dobrych praktyk działań zrealizowanych przez Młodzieżowych Liderów społeczności na przestrzeni lutego- maja 2021.

Celem upowszechniania dobrych praktyk jest wzmocnienie Młodzieżowych Rad w Polsce oraz podzielenie się przykładami działań dla społeczności w trakcie trwania pandemii i izolacji.

Opisy mają za zadanie posłużyć jako pomoc w realizacji projektów przez Młodzieżowe Rady, które niwelują negatywne skutki pandemii.

Poniżej znajdują się opisy dobrych praktyk do pobrania z:

Grodziska Mazowieckiego (animatorka: Karolina Pawlak)

Lubania (animator: Kacper Chyła)

Milicza (animator: Robert Waraksa)

Obornik (animator: Robert Waraksa)

Jastrzębia- Zdrój (animator: Piotr Nowak)

Karczewa (animatorka: Karolina Jastrzębska- Mitnzer)

 

Dobre praktyki są finansowane w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji

 

Opisy dobrych praktyk działań z Lubania, Grodziska Mazowieckiego, Milicza, Obornik, Karczewa i Jastrzębia Zdrój są dostępne na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów: Agaty Jałowieckiej, Roberta Waraksy, Michała Radonia, Piotra Nowaka, Joanny Pietrasik oraz Fundacji Civis Polonus.

Utwory powstały w ramach projektu „Młodzi Liderzy dla Społeczności w czasach kryzysu” realizowanego przez Fundację Civis Polonus przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o projekcie „Młodzi Liderzy dla Społeczności w czasach kryzysu”. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl.