Wróć do listy

Zapraszamy dyrektorów i dyrektorki, nauczycieli i nauczycielki ze szkół branżowych i szkół technicznych z całej Polski oraz osoby reprezentujące Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli do udziału w konferencji, której celem jest:

W trakcie spotkania:

Rejestracja trwa do 21 lutego – https://edukacja-obywatelska-w-szkolach-branzowych.konfeo.com/pl/groups

Więcej informacji pod adresem: kamil.dejna@civispolonus.org.pl

Konferencja jest częścią projektu „Demokracja: wartości i praktyka. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych”. Służy on zwiększeniu kompetencji młodych ludzi ze szkół branżowych w zakresie rozumienia wartości demokratycznych i ich praktycznego znaczenia w codziennym życiu. Jesteśmy przekonani, że przyszłość demokracji w Warszawie, ale i w Polsce zależy od tego, czy wartości i kompetencje demokratyczne będą uznawane i rozwijane w całym społeczeństwie, czy tylko wśród osób dobrze wykształconych. Zależy nam, żeby młodzi ludzie ze szkół branżowych, często z mniejszym kapitałem społecznym i kulturowym, również budowali swoją wiedzę i postawy prodemokratyczne. Jest to ważne, gdyż kultura, wiedza i wartości demokratyczne w dużej mierze są przekazywane w rodzinie i zależą od jej kapitału kulturowego. Chcemy wzmocnić umiejętności uczniów i uczennic szkół branżowych, z jakim wchodzą w dorosłe obywatelskie życie. Chcemy także uodparniać tych młodych ludzi na antydemokratyczną narrację, która jest kierowana właśnie do ludzi z niższym wykształceniem.

Fundacja Civis Polonus działa od 2004 roku. Jej celem jest rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom kreowanie świata, w którym żyją. Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu warsztatów metodą tradycyjną oraz online. Fundacja realizuje projekty z zakresu edukacji obywatelskiej, dotyczące funkcjonowania jednostki i roli obywatela na poziomie lokalnym (gmina), regionalnym (województwo), państwowym (kraj) oraz europejskim. Nasze programy uczą młodych ludzi zasad funkcjonowania instytucji publicznych gminnych, wojewódzkich, państwowych oraz Unii Europejskiej. Przekazujemy również wiedzę o tym, w jaki sposób jednostki mogą uczestniczyć w procesie podejmowania ważnych dla nich decyzji. Pracownicy Fundacji animują działania młodzieży, dzięki czemu zdobywa ona doświadczenia w zakresie planowania i realizowania projektów na rzecz wspólnoty lokalnej.

Projekt jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.