Wróć do listy

Informujemy, że zakończyła się formalna ocena formularzy zgłoszeniowych do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego.
Do siedziby biura Fundacji Civis Polonus wpłynęły 202 formularze zgłoszeniowe, z czego 197 spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
Osoby, których wnioski nie spełniły wymogów formalnych, zostały powiadomione o tym mailowo.

Rozkład kandydatów, których wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej, wygląda następująco: 
OKRĘG 1 – 14 zgłoszeń na 5 mandatów
OKRĘG 2 – 15 zgłoszeń na 5 mandatów
OKRĘG 3 – 15 zgłoszeń na 5 mandatów
OKRĘG 4 – 57 zgłoszeń na 9 mandatów
OKRĘG 5 – 20 zgłoszeń na 7 mandatów
OKRĘG 6 – 32 zgłoszenia na 9 mandatów
OKRĘG 7 – 44 zgłoszenia na 11 mandatów

Zakończenie merytorycznej oceny formularzy planowane jest na 12 listopada 2019 roku. O jej wynikach będziemy informować kandydatów w dniach 13-14 listopada 2019 roku – telefonicznie i/lub mailowo.
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbywać się będą w dniach 18-22 listopada 2019 roku. Zaprosimy na nie 102 osoby (podwójną liczbę kandydatów w stosunku do mandatów w każdym okręgu).

Informacji o rekrutacji udziela Łukasz Dembiński – koordynator projektu, tel. 22 827 52 49.

Rekrutacja prowadzona jest w ramach projektu „Powołanie i działanie Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego”, finansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.