obszary działania
lepsza edukacja obywatelska w szkole
Współczesna szkoła to przestrzeń sprzyjająca rozwojowi postaw obywatelskich.Do jej zadań należy inspirowanie i zachęcanie uczniów do współuczestniczenia w podejmowaniu i realizowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej.

Działania szkoły mogą sprzyjać rozwijaniu kompetencji obywatelskich oraz wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami: państwa prawa (jeżeli reguły postępowania są znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli), pomocniczości (jeżeli inicjatywy uczniów są mile przyjmowanie i  wspierane), podmiotowości (jeżeli zdanie uczniów jest uwzględniane podczas podejmowania decyzji na terenie szkoły).

 

Pragniemy wspierać szkoły w procesie kształtowania młodych obywateli. Robimy to poprzez realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie specjalitycznych szkoleń na temat samorządu uczniowskiego, organizując bezpośrednie zajęcia z uczniami oraz opracowując materiały edukacyjne. Dzięki tym działaniom szkoły stają się miejscem, które mogą faktycznie tworzyć wszyscy członkowie jej społeczności.

alt
 
   
nasze działania  
Naszą ofertę kierujemy do:
- nauczycieli,
- rad pedagogicznych,
- ośrodków doskonalenia nauczycieli,
- organów prowadzących szkoły.

Proponujemy zindywidualizowane szkolenia, warsztaty, konsultacje z zakresu prowadzenia samorządu szkolnego. Z przyjemnością wesprzemy Was w animowaniu działań samorządu uczniowskiego oraz opracujemy model jego pracy pozwalający na zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły. Poprawi to integracja społeczności szkolnej, a poprzez wdrożenie mechanizmów agregacji i artykulacji różnych interesów rozwiązane zostaną tkwiące w niej konflikty.

Uczniów zapraszamy na ciekawe i rozwijające zajęcia poświęcone ich prawom i obowiązkom, a także zachęcające do aktywności obywatelskiej. W ich trakcie zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć zachodzące zmiany w państwie i polityce. Dzięki temu staną się świadomymi obywatelami, którzy umieją i chcą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość.

O naszych kwalifikacjach świadczy doświadczenie w pracy trenerskiej m.in. dla Warszawskiego Centrum Innowacji Ekonomiczno-Społecznych. Jesteśmy pomysłodawcami i autorami wielu innowacyjnych projektów z zakresu edukacji obywatelskiej współfinansowanych przez takie instytucje jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Fundację im. Stefana Batorego i wiele innych.
 
projekty
Aktualne
 
Młodzież ma wpływ. Model włączania młodych ludzi w procesy podejmowania decyzji w szkole i społeczności lokalnej.
           
             
 
Zrealizowane
 
Zakladajcie Komitety
Rozegraj Unię - debaty o Prezydencji w bibliotekach publicznych
Rozegraj Unię
Z Małej Szkoły w Wielki Świat
   
Szkoła - przejrzysta przestrzeń publiczna
 
Program Profilaktyki agresji
 
Praca z dzieckiem z ADHD/ODD
 
Zapobieganie dyskryminacji dzieci z ADHD w szkole
Młodzi Obywatele Mazowsza - scenariusze lekcji na temat
 
Prawa dziecka z ADHD w szkole
 
Film "Moje wielokulturowe miasto"
 
Civis Polonus
 
Samorząd uczniowski jako doświadczenie aktywności obywatelskiej w szkole
               
wiedza
Publikacje do pobrania
 
5 scenariuszy lekcji o Mazowszu
 
Opis modelu działania samorządu uczniowskiego
 
Prawa dzieci z ADHD w szkole
 
Szkoła obywateli. 10 projektów zachęcających uczniów do aktywności społecznej
Przewodnik dla opiekunów samorządu uczniowskiego
 
Co to są kompetencje społeczne i obywatelskie? - tekst dr Olgi Napiontek
 
Szkoła- miejsce doświadczania partycypacji obywatelskiej - tekst dr Olgi Napiotek z książki ,,Edukacja obywatelska w działaniu''
 
Scenariusze lekcji na temat samorządu uczniowskiego oraz Młodzieżowych Rad
Scenariusze projektów edukacyjnych na temat samorządności uczniowskiej oraz działalności Młodzieżowych Rad
 
Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-obywatelskie dla klas 1-3 szkoły podstawowej
 
Scenariusze projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczno-obywatelskie dla klas 4-6 szkoły podstawowej
   
             
 
Raporty i dokumenty
 
Raport z ewaluacji programu Civis Polonus
           
             
 
Nasze materiały
Dzieci wpływają na gminę - projekty edukacyjne jako metoda rozwoju kompetencji obywatelskich 
 
Pozostałe obszary działań
 
       
             

 

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36 00-585 Warszawa
tel/fax 22 827 52 49
509 725 536