edukacja obywatelska i jej wyzwania

obszary działania - obszar

 

obszary działania
edukacja obywatelska i jej wyzwania
Wciąż zadawane są pytania o wyzwania współczesnej edukacji obywatelskiej. Jaka powinna być? Kto powinien być jej adresatem? Czy w Polsce istnieje społeczeństwo obywatelskie? Czy polski trzeci sektor jest w stanie osiągnąć swoje cele strategiczne? Odpowiedzi na te pytania wydają się być dość niejednoznaczne, dlatego warto jest spróbować zdiagnozować obecną sytuację i angażować ekspertów do rozwiązywania owych problemów.
Edukacja obywatelska rozumiana jest jako działania ułatwiające jednostkom stawanie się obywatelami. Jest to zatem współdecydowanie, wywieranie wpływu na wspólnoty lokalne oraz procesy decyzyjne. W tym momencie historycznym jest szczególnie ważna z dwóch powodów: panujący ustrój, czyli demokracja partycypacyjna potencjalnie zwiększa rolę obywatela. By wykorzystać te mechanizmy edukacja obywatelska jest niezbędna. Drugi powód związany jest ze zmianami samego zjawiska obywatelstwa, staje się ono wielowymiarowe, aktywność w sferze polityki, kultury, gospodarki staje się wielopoziomowa: na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. To niesie za sobą szczególne wyzwania. Efektywne rządzenie w państwie demokratycznym wymaga włączenia obywateli w mechanizmy współrządzenia. To pociąga za sobą konieczność przygotowania ich, zainteresowania ich sprawami publicznymi, procesami decyzyjnymi i angażowaniu ich w spotkania i konsultacje społeczne. Czytaj więcej…
alt
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36 00-585 Warszawa
tel/fax 22 827 52 49
509 725 536