Wróć do listy

Zapraszamy nauczycieli i uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych na szkolenie, które pomoże Wam stworzyć plan działań Waszego samorządu uczniowskiego w kolejnych miesiącach.

Podczas szkolenia zapoznamy uczestników z różnymi metodami diagnozowania potrzeb i problemów uczniów. Poradzimy, jak wybrać zagadnienia, które zapiszemy w planie działania. Przedstawimy dobre praktyki z innych szkół. Uczestnicy będą mogli wspólnie zaplanować diagnozę potrzeb w swojej szkole. Otrzymają też w prezencie wydrukowane przez nas plakaty w formacie B1 służące do rozpisania planu działania.

Zajęcia odbędą się 11 marca, w godz. 9.00-12.00, w biurze Fundacji (ul. Bagatela 10, klatka C, lok. 36). 

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca pod adresem smm@civispolonus.org.pl.