Wróć do listy

Zapraszamy do udziału w intensywnym wsparciu dla szkół w projekcie “Samorządy mają moc 2” realizowanym przez Fundację Civis Polonus i Centrum Edukacji Obywatelskiej. Na zgłoszenia czekamy do 15 października. Zakwalifikowane szkoły zostaną objęte opieką w roku szkolnym 2019/2020.

Proponujemy Wam kompleksowe i intensywne wsparcie dla Waszej szkoły – dzięki warsztatom, pomocy mentora będziecie mogli wprowadzić w Waszej społeczności szkolnej zmiany w wybranych przez siebie obszarach samorządności uczniowskiej.

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

 

DZIAŁANIA W RAMACH INTENSYWNEGO WSPARCIA:

 

  1. Wstępna analiza uspołecznienia szkoły

 

  1. Warsztaty wprowadzające

 

  1. Mentoring i design thinking w szkołach.

 

KTO MOŻE SIĘ ZGŁOSIĆ I JAK?

 

Zapraszamy wszystkie warszawskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe (licea, technika, szkoły branżowe). Do udziału w projekcie szkołę zgłasza dyrekcja lub nauczyciel/nauczycielka (za zgodą dyrekcji) przez formularz rekrutacyjny dostępny na stronie: https://bit.ly/2m5zBW5  do 15.10.2019 r. Szkoła może zgłosić do ścieżki nauczyciela prowadzącego oraz pomocniczego, a także trójkę uczniów (w tym co najmniej jedną uczennicę i jednego ucznia). Zasadą udziału w projekcie będzie stałość zespołu projektowego podczas szkoleń.

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Szkoły biorące udział w edycji 2018/2019 nie mogą przystąpić do tegorocznej edycji. 

 

Link do regulaminu projektu: 

https://samorzad.ceo.org.pl/sites/samorzad.ceo.org.pl/files/regulamin-smm.pdf

 

KONTAKT:

Koordynatorka intensywnego wsparcia CEO: Anna Wuls, tel. 667 257 547, anna.wuls@ceo.org.pl

Więcej o projekcie: http://civispolonus.org.pl/projekt/samorzady-maja-moc-2/