Fundacja stawia sobie za cel rozwijanie postaw obywatelskich umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Dobre państwo jest wspólnotą otwartych, kompetentnych, zaangażowanych obywateli.

Otwarci

to ludzie lubiący innych, wrażliwi, ufni, umiejący budować więzi międzyludzkie.

Kompetentni

obywatele, to tacy, którzy znają swoje uprawnienia, wiedzą, jak z nich korzystać. To partnerzy administracji publicznej a nie jej petenci.

Zaangażowani

czyli wierzący w to, że ich udział w życiu wspólnoty ma sens, troszczący się o jej stan oraz przyszłość, gotowi do brania odpowiedzialności za siebie i innych.

Cel ten staramy się realizować, podejmując różnorodne działania wzmacniające potencjał jednostek, jako obywateli. Zajmujemy się rozwijaniem kompetencji społecznych jednostek, pozwalających na współdziałanie z innymi, branie odpowiedzialności za sprawy publiczne. Pracujemy z przedstawicielami administracji publicznej, by wspólnie kreować mechanizmy udziału obywateli w procesach decyzyjnych. Tworzymy programy aktywnej edukacji obywatelskiej na poziomie szkół i gmin

Kontakt

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585  Warszawa
Tel.fax: 0 22 827 52 49
e-mail: fundacja@civispolonus.org.pl

Zarząd

Olga NapiontekOlga Napiontek
Olga Napiontek Olga Napiontek

Doktor socjologii. Studiowała na Uniwersytetach w Warszawie i w Bielefeld (Niemcy) oraz w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych UW. Autorka badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego.  Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej.
Związana z sektorem pozarządowym od ponad 16 lat! – jako wolontariuszka w Centrum Edukacji Obywatelskiej (pierwsza edycja „Młodzi Głosują”), następnie koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Instytucie Spraw Publicznych.

W Fundacji Civis Polonus rozwija projekty umożliwiające wpływanie obywatelom na sprawy, które ich dotyczą. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego wypracowujemy procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą. Jest twórczynią projektów wprowadzających standardy dobrego rządzenia w gminach wiejskich. Od 2010 roku w ramach projektu „Z małej szkoły w wielki świat” zajmuje się wspieraniem rozwoju kompetencji obywatelskich u dzieci uczących się w 120 szkołach wiejskich.

Joanna PietrasikJoanna Pietrasik
Joanna Pietrasik Joanna Pietrasik

Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus

Skończyła Instytut Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (Uniwersytet Warszawski).

Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej, z uprawnieniem do prowadzenia działań edukacyjnych w dziedzinie praw człowieka. Absolwentka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP). Tutorka w Programie „Liderzy PAFW” (Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów). Uczestniczka International Visitor Leadership Program, dot. innowacji w pracy z młodzieżą (organizowanego przez Departament Stanu USA).

Autorka projektów edukacyjnych z zakresu nieformalnej edukacji obywatelskiej. Związana z sektorem pozarządowym od 15 lat

Zespół

Wioletta MilejWioletta Milej
Wioletta Milej Wioletta Milej

Absolwentka Instytutu Kultury Polskiej oraz Animacji Kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzania Kulturą. Ma doświadczenie pracy z grupami dziecięcymi i młodzieżowymi, w tym prowadzenia autorskich zajęć z dziedziny pedagogiki teatru.

W Fundacji Civis Polonus współpracuje przy projektach dotyczących partycypacji młodych oraz dba o dobrą organizację biura.

Aneta WasilewskaAneta Wasilewska
Aneta Wasilewska Aneta Wasilewska

Absolwentka wydziału Pedagogicznego UW. Od początku swojej drogi zawodowej związana z trzecim sektorem, najpierw współpracowała ze Stowarzyszeniem BORIS, a przez ostatnie cztery lata z Federacją MAZOWIA.
W Fundacji zajmuje się sprawami finansowymi realizowanych projektów oraz kadrami. W życiu prywatnym mama Stasia i Witka.

Miłosz UklejaMiłosz Ukleja
Miłosz Ukleja Miłosz Ukleja

Miłosz Ukleja – socjolog, absolwent Instytutu Socjologii UMK, doktorant w Instytucie Socjologii UW, gdzie prowadzi badania nad alternatywnymi formami rodzin. Z sektorem NGO związany od 8 lat, w którym realizuje projekty z zakresu edukacji obywatelskiej młodzieży oraz badań kondycji sektora pozarządowego. Współzałożyciel Ośrodka Społeczno-Edukacyjnego „Koło Ratunkowe” w Lubawie. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektu „Młodzieżowe Rady Gmin jako mechanizm konsultacji społecznych”

Urszula HerbichUrszula Herbich
Urszula Herbich Urszula Herbich

Historyk, animatorka, koordynatorka projektów. W fundacji zajmuje się doradztwem w kwestii młodzieżowych rad,  prowadzeniem odpłatnej działalności statutowej i tym, czym akurat trzeba się zająć. Fanka pracy z ludźmi, alternatywnych rozwiązań, dobrej muzyki i dobrego jedzenia.

Współpracownicy

Monika MikołajczykMonika Mikołajczyk
Monika Mikołajczyk Monika Mikołajczyk

Absolwentka Wyższej Szkoły Informatyczno – Ekonomicznej w Warszawie.

Od jedenastu lat zajmuje się księgowością.
5 lat pracowała jako księgowa w spółkach, od 6 lat  związana jestem z trzecim sektorem.
Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi.

W życiu prywatnym mama dwóch wspaniałych dziewczyn.

Michał OwczarekMichał Owczarek
Michał Owczarek Michał Owczarek

Student politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 14 roku życia zaangażowany w życie społeczne małego miasta pod Łodzią – Łasku.

Tam w 2007 roku założył nieformalną grupę młodzieżową Łaskie Forum Młodzieżowe Aktywni, która działa po dziś dzień. Koordynator ponad 20 lokalnych projektów, uczestnik wielu szkoleń krajowych i międzynarodowych (m.in. Portugalia, Rosja, Litwa, Niemcy, Malta, Islandia, Belgia), wymian młodzieżowych, wolontariatów. Zajmuje się zagadnieniem polityki młodzieżowej i Młodzieżowymi Radami. Trener grup młodzieżowych metodami edukacji pozaformalnej.

W Fundacji odpowiedzialny za projekty młodzieżowe, program „Młodzież w działaniu”, regionalny koordynator Eurodesk Polska, animator Młodzieżowych Rad Dzielnic.

Piotr SienkiewiczPiotr Sienkiewicz
Piotr Sienkiewicz Piotr Sienkiewicz

Nauczyciel historii oraz wiedzy o społeczeństwie w publicznej szkole podstawowej oraz międzynarodowym gimnazjum. W Fundacji zajmuje się koordynacją projektów z zakresu edukacji obywatelskiej. Prowadzi również szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców poświęcone samorządności uczniowskiej, budowaniu relacji w ramach społeczności szkolnej. Autor publikacji oraz scenariuszy zajęć na temat edukacji obywatelskiej.

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz Międzywydziałowych Studiów Wschodniosłowiańskich UW.

Jakub RadzewiczJakub Radzewicz
Jakub Radzewicz Jakub Radzewicz

Przewodniczący Zarządu PROM – posiada 6 lat doświadczenia w działalności w organizacjach pozarządowych,, na co dzień trener i koordynator projektów w Fundacji Civis Polonus oraz stażysta w zespole trenerskim Narodowej Agencji Programu Erasmus +. Student ISNS UW – specjalizacja organizacje pozarządowe, autor pracy licencjackiej nt. Kryteriów skuteczności działania młodzieżowych rad gmin. W ramach pracy w Fundacji Civis Polonus zajmuje się wspieraniem młodzieżowych rad gmin i samorządów uczniowskich oraz doradza w obszarze zarządzania strategicznego w organizacjach młodzieżowych. Absolwent Szkoły Moderatorów organizowanej przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów, modułu dot. zarządzania projektem w perspektywie strategicznej w Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu oraz Młodzieżowej Akademii Lokalnych Liderów.