Obywatele Z mazowieckiej szkoły w wielki świat
Młodzież Samorządna Młodzież 2.0.
Szkoła Aktywna Warszawska Młodzież. Oddolne inicjatywy społeczne i obywatelskie
Szkoła Warszawa Lokalnie
Szkoła Metodologia prowadzenia diagnozy problemów i potrzeb społeczności lokalnej przez młodych mieszkańców
Szkoła Młodzieżowe Rady Dzielnic
Szkoła Mazowiecka sieć edukacyjna
Szkoła Młodzieżowe rady gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami
Szkoła Dzielnica Wisła
Szkoła II edycja projektu Rozprzestrzeń Szkołę
Szkoła Akademia Lokalnych Liderów Kazbegi