Administrację i obywateli powinno łączyć wzajemne zaufanie i partnerskie relacje. Konieczne do tego jest podnoszenie kompetencji urzędników oraz uświadamianie obywatelom ich praw i obowiązków.

Wierzymy, że dzięki tym działaniom dostęp do dobrej administracji stanie się powszechny, a lokalne wspólnoty będą coraz lepiej zarządzane. Staramy się wspierać obie strony w budowaniu wzajemnych relacji. Wspólnie z urzędami opracowujemy i wdrażamy procedury usprawniające i podnoszące jakość ich pracy. Z lokalnymi liderami pracujemy na rzecz rozwoju lokalnego oraz wzmacniamy ich kompetencje merytoryczne, społeczne i przywódcze.

Badania ankietowe rozpoczęte:

W ramach projektu „Bychawa i Czosnów konsultują” rozpoczęliśmy badania ankietowe skierowane do społeczności loklanej tych gmin. Jest to to kolejny element diagnozy społeczności lokalnych biorących udział w projekcie.

Zaangażowani obywatele w bibliotece

Zachęcamy do lektury materiałów z projektu ,,Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych”, podczas którego urzędnicy z bibliotekarzami współpracowali przy tworzeniu przestrzeni rozmowy dla mieszkańców na ważne lokalne tematy.

Dla władz samorządowych

Z przyjemnością wesprzemy Państwa w profesjonalizacji urzędu. Przygotujemy i przeprowadzimy konieczne do rozpoczęcia tego procesu szkolenia. Zapewnimy Państwu również doradztwo najlepszych ekspertów w trakcie opracowywania i wdrażania procedur usprawniających pracę urzędu.

Posiadamy bogate doświadczenie w wzmacnianiu potencjału urzędów w zakresie:

 • terminowym wydawaniu decyzji administracyjnych,
 • prowadzeniu konsultacji społecznych,
 • badaniu satysfakcji mieszkańców z usług dostarczanych przez urzędy,
 • monitorowaniu i ewaluacji dokumentów strategicznych,

Oraz prowadzeniu szkoleń:

 • z zakresu kompetencji społecznych:
  public relations, budowanie relacji z mediami i otoczeniem, sztuka wystąpień publicznych, zarządzanie wiedzą w urzędzie oraz kształtowanie cech przywódczych kadry zarządzające, komunikacja wewnętrzna, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji.
 • z zakresu administracyjno-finansowym:
  zarządzanie jakością w urzędzie, zarządzanie projektami, zasady powierzania zadań własnych gmin spółkom, partnerstwo publiczno-prywatne, zagospodarowanie przestrzenne, zagadnienia finansowe m.in.: Program „płatnik” i „symfonia” , rozliczanie VAT, procedura zamówień publicznych, prawo miejscowe i inne akty prawne, profesjonalna obsługa obywatela, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych,
  informatyzacja – E-urząd.

Dla obywateli

Realizujemy projekty skierowane bezpośrednio do obywateli, którzy chcą zmieniać wspólnoty, w których mieszkają, uczą się bądź pracują. Dotychczas pomagaliśmy: radnym sołtysom, nauczycielom, członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicielom organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i rolników w wdrażaniu w życie ich pomysłów na rozwój bliskim im wspólnot.
Jesteśmy otwarci na różne inicjatywy skierowane na wsparcie lokalnych liderów. Zapraszamy do współpracy!


AKTUALNE
 

ARCHIWALNE
 

Szkoła

Lepsza edukacja obywatelska w szkole

 

czytaj więcej

Młodzież

Większy wpływ młodzieży na życie publiczne

czytaj więcej

Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska i jej wyzwania

 

czytaj więcej