Współczesna szkoła to przestrzeń sprzyjająca rozwojowi postaw obywatelskich. Do jej zadań należy inspirowanie i zachęcanie uczniów do współuczestniczenia w podejmowaniu i realizowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej.

Działania szkoły mogą sprzyjać rozwijaniu kompetencji obywatelskich oraz wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami: państwa prawa (jeżeli reguły postępowania są znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli), pomocniczości (jeżeli inicjatywy uczniów są mile przyjmowanie i  wspierane), podmiotowości (jeżeli zdanie uczniów jest uwzględniane podczas podejmowania decyzji na terenie szkoły).

Pragniemy wspierać szkoły w procesie kształtowania młodych obywateli. Robimy to poprzez realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie specjalitycznych szkoleń na temat samorządu uczniowskiego, organizując bezpośrednie zajęcia z uczniami oraz opracowując materiały edukacyjne. Dzięki tym działaniom szkoły stają się miejscem, które mogą faktycznie tworzyć wszyscy członkowie jej społeczności.


Civis Polonus to:

115
zrealizowanych projektów

Nasze działania

Naszą ofertę kierujemy do:
– nauczycieli,
– rad pedagogicznych,
– ośrodków doskonalenia nauczycieli,
– organów prowadzących szkoły.

Proponujemy zindywidualizowane szkolenia, warsztaty, konsultacje z zakresu prowadzenia samorządu szkolnego. Z przyjemnością wesprzemy Was w animowaniu działań samorządu uczniowskiego oraz opracujemy model jego pracy pozwalający na zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły. Poprawi to integracja społeczności szkolnej, a poprzez wdrożenie mechanizmów agregacji i artykulacji różnych interesów rozwiązane zostaną tkwiące w niej konflikty.

Uczniów zapraszamy na ciekawe i rozwijające zajęcia poświęcone ich prawom i obowiązkom, a także zachęcające do aktywności obywatelskiej. W ich trakcie zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć zachodzące zmiany w państwie i polityce. Dzięki temu staną się świadomymi obywatelami, którzy umieją i chcą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość.

O naszych kwalifikacjach świadczy doświadczenie w pracy trenerskiej m.in. dla Warszawskiego Centrum Innowacji Ekonomiczno-Społecznych. Jesteśmy pomysłodawcami i autorami wielu innowacyjnych projektów z zakresu edukacji obywatelskiej współfinansowanych przez takie instytucje jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Fundację im. Stefana Batorego i wiele innych.


AKTUALNE
 

ARCHIWALNE
 

 

Pozostałe obszary działań

Młodzież

Większy wpływ młodzieży na życie publiczne

czytaj więcej

Obywatele

Bardziej świadomi partnerzy administracji publicznej

czytaj więcej

Edukacja Obywatelska

Edukacja obywatelska i jej wyzwania

 

czytaj więcej