Formularz zgłoszeniowy_Uczymy (się) razem dla świata

Współczesna szkoła to przestrzeń sprzyjająca rozwojowi postaw obywatelskich. Do jej zadań należy inspirowanie i zachęcanie uczniów do współuczestniczenia w podejmowaniu i realizowaniu decyzji ważnych dla społeczności szkolnej.

Działania szkoły mogą sprzyjać rozwijaniu kompetencji obywatelskich oraz wychowywaniu dzieci i młodzieży zgodnie z zasadami: państwa prawa (jeżeli reguły postępowania są znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli), pomocniczości (jeżeli inicjatywy uczniów są mile przyjmowanie i  wspierane), podmiotowości (jeżeli zdanie uczniów jest uwzględniane podczas podejmowania decyzji na terenie szkoły).

Pragniemy wspierać szkoły w procesie kształtowania młodych obywateli. Robimy to poprzez realizację innowacyjnych projektów, prowadzenie specjalitycznych szkoleń na temat samorządu uczniowskiego, organizując bezpośrednie zajęcia z uczniami oraz opracowując materiały edukacyjne. Dzięki tym działaniom szkoły stają się miejscem, które mogą faktycznie tworzyć wszyscy członkowie jej społeczności.


Civis Polonus to:

115
zrealizowanych projektów

115
zrealizowanych projektów

115
zrealizowanych projektów

115
zrealizowanych projektów

PUBLIKACJE DO POBRANIA

Portal wiedzy na temat samorządności uczniowskiej

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami i wskazówkami na witrynie www.samorząduczniowski.org.pl, a także skorzystania z możliwości zapisania się do newslettera.

czytaj więcej

Szkolenia dla opiekunów samorządów uczniowskich

Chcesz rozwijać się jako opiekun i oraz zwiększyć swoją kreatywność? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

czytaj więcej

Nasze działania

Naszą ofertę kierujemy do:
– nauczycieli,
– rad pedagogicznych,
– ośrodków doskonalenia nauczycieli,
– organów prowadzących szkoły.

Proponujemy zindywidualizowane szkolenia, warsztaty, konsultacje z zakresu prowadzenia samorządu szkolnego. Z przyjemnością wesprzemy Was w animowaniu działań samorządu uczniowskiego oraz opracujemy model jego pracy pozwalający na zwiększenie zaangażowania uczniów w życie szkoły. Poprawi to integracja społeczności szkolnej, a poprzez wdrożenie mechanizmów agregacji i artykulacji różnych interesów rozwiązane zostaną tkwiące w niej konflikty.

Uczniów zapraszamy na ciekawe i rozwijające zajęcia poświęcone ich prawom i obowiązkom, a także zachęcające do aktywności obywatelskiej. W ich trakcie zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające zrozumieć zachodzące zmiany w państwie i polityce. Dzięki temu staną się świadomymi obywatelami, którzy umieją i chcą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość.

O naszych kwalifikacjach świadczy doświadczenie w pracy trenerskiej m.in. dla Warszawskiego Centrum Innowacji Ekonomiczno-Społecznych. Jesteśmy pomysłodawcami i autorami wielu innowacyjnych projektów z zakresu edukacji obywatelskiej współfinansowanych przez takie instytucje jak Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, Fundację im. Stefana Batorego i wiele innych.


AKTUALNE
 

ARCHIWALNE
 

Wiedza

PUBLIKACJE DO POBRANIA

Pozostałe obszary działań

Młodzież

Większy wpływ młodzieży na życie publiczne

czytaj więcej

Młodzież

Większy wpływ młodzieży na życie publiczne

czytaj więcej

Młodzież

Większy wpływ młodzieży na życie publiczne

czytaj więcej