Wspieramy młodych ludzi w świadomym i aktywnym uczestniczeniu w życiu lokalnej wspólnoty. Wierzymy, że nastoletni obywatele mogą być wartościowymi partnerami dla administracji lokalnej. Posiadają dużą wiedzą i doświadczenie związane z bliskimi im problemami.

Dlatego wspomagamy ich w budowaniu relacji z lokalnymi władzami– konsultowaniu decyzji dotyczących spraw ważnych dla młodzieży. Płaszczyzną dla wymiany opinii i wspólnej pracy dorosłych i młodych przedstawicieli mieszkańców miast i wsi są animowane przez nas Młodzieżowe Rady Gmin (Dzielnic).

Wspieramy Młodzieżowe Rady Miast, Gmin i Dzielnic!

Wzmacniamy inicjatywy i głos młodych ludzi w budżetach obywatelskich

Pomagamy młodym ludziom być obywatelami i obywatelkami Europy

Wzmacniamy liderów i liderki młodzieżowe

Wzmacniamy głos młodych w debacie i działaniach na rzecz bezpieczeństwa klimatycznego

Szkoła

Lepsza edukacja obywatelska w szkole

czytaj więcej

Obywatele

Bardziej świadomi partnerzy administracji publicznej

czytaj więcej

Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska i jej wyzwania

czytaj więcej