Wspieramy młodych ludzi w świadomym i aktywnym uczestniczeniu w życiu lokalnej wspólnoty. Wierzymy, że nastoletni obywatele mogą być wartościowymi partnerami dla administracji lokalnej. Posiadają dużą wiedzą i doświadczenie związane z bliskimi im problemami.

Dlatego wspomagamy ich w budowaniu relacji z lokalnymi władzami– konsultowaniu decyzji dotyczących spraw ważnych dla młodzieży. Płaszczyzną dla wymiany opinii i wspólnej pracy dorosłych i młodych przedstawicieli mieszkańców miast i wsi są animowane przez nas Młodzieżowe Rady Gmin (Dzielnic).

Nasze działania

Dla władz samorządowych
Chętnie opracujemy dostosowany do Państwa potrzeb i warunków model działania Młodzieżowej Rady. Pomożemy go również wdrożyć.
Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu statutów Młodzieżowych Rad, przeprowadzaniu do nich wyborów, a także organizacji ich prac.

Dla ngo
Pomożemy Wam w nawiązaniu współpracy z władzami samorządowymi. Wskażemy jak przygotować statut Młodzieżowych Rady, zorganizować do nich wybory, a następnie je animować.

Dla młodzieży
Prowadzimy szereg projektów pobudzających młodzież do twórczego działania. Organizujemy debaty podczas, których wraz z młodymi i dorosłymi ekspertami omawiamy ważne dla młodzieży tematy.
Z udziałem Młodzieżowych Radnych wydajemy przewodniki po lokalnej społeczności. Jesteśmy też otwarci na Wasze pomysły!


AKTUALNE
 

ARCHIWALNE
 

Szkoła

Lepsza edukacja obywatelska w szkole

czytaj więcej

Obywatele

Bardziej świadomi partnerzy administracji publicznej

czytaj więcej

Edukacja obywatelska

Edukacja obywatelska i jej wyzwania

czytaj więcej