Wróć do listy

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE POWOŁYWANIA I SZKOLENIA MODZIEŻOWYCH RAD

23 czerwca 2021 r. weszły w życie znowelizowane przepisy dotyczące samorządów lokalnych w sprawie młodzieżowych rad gminy, powiatu i młodzieżowego sejmiku województwa.

To dobry moment na podjęcie przez samorządy dyskusji o roli zaangażowania młodych ludzi w sprawy lokalnych społeczności oraz idące za mini konkretne działania takie, jak powoływanie młodzieżowych rad oraz rozwój działalności tych już istniejących.

Przy obu tych działaniach zapraszamy do współpracy z Fundacją Civis Polonus!


POWOŁAJ Z NAMI MŁODZIEŻOWĄ RADĘ 

Już ponad 500 miast i gmin powołało młodzieżową radę. Kolejne samorządy dołączają do tych, które otwierają się na głos młodzieży i dają młodym ludziom możliwość czynnego angażowania w sprawy publiczne. Dołącz do nich!

Fundacja Civis Polonus oferuje kompleksowe wsparcie w powoływaniu młodzieżowej rady. Można skorzystać z wszystkich albo tylko niektórych z zaprezentowanych poniżej zakresów, a my opracujemy i przeprowadzimy indywidualną ścieżkę wsparcia.

Zakres wsparcia, termin realizacji i koszt do ustalenia.

Do pobrania ⇒ Oferta wsparcia w powoływaniu młodzieżowej rady


ZORGANIZUJ SZKOLENIE DLA MŁODZIEŻOWEJ RADY 

Odpowiednie przygotowanie młodzieżowej rady daje gwarancję dobrej współpracy z samorządem i satysfakcji dla obu stron – zaangażowanych w sprawy lokalne młodych ludzi oraz samorządu lokalnego, który zyskuje wśród młodych ludzi inicjatorów młodzieżowych projektów i swoich doradców w sprawach ważnych dla młodzieży.

Fundacja Civis Polonus oferuje szkolenia stacjonarne i online. Dzięki nim młodzieżowi radni poznają siebie i swoje pomysły na lokalną aktywność, dowiadują się, jakie zadania mogą realizować w młodzieżowej radzie, uczą się ze sobą współpracować i planować wspólne przedsięwzięcia. Utrzymują mnóstwo inspiracji, poznając najlepsze doświadczenia młodzieżowych rad. Dzięki temu zyskają nowe pomysły i energię do działania. 

Proponowany zakres tematyczny szkolenia: 

  1. Integracja młodzieżowych radnych
  2. Rola i zadania młodzieżowej rady
  3. W jaki sposób młodzieżowa rada może skutecznie reprezentować młodych ludzi?
  4. Inspiracja: przykłady skutecznych działań młodzieżowych rad w Polsce
  5. Zasady współpracy i komunikacji wewnątrz młodzieżowej rady.
  6. Planowanie pracy młodzieżowej rady – czym chcę i mogę się zajmować?
  7. Wstępna diagnoza problemów i potrzeb młodzieży i wybór kilku do realizacji metodami projektowymi
  8. Rozwój umiejętności liderskich i współpracy w grupie

Czas trwania, zakres tematyczny i koszt szkolenia do ustalenia.

Do pobrania ⇒ Oferta szkolenia dla młodzieżowej rady


KONTAKT W SPRAWIE WSPARCIA W POWOŁYWANIU I SZKOLENIU MODZIEŻOWYCH RAD

Łukasz Dembiński, tel. 664 861 019 / 22 827 52 49
e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl