Wróć do listy

Chcesz porozmawiać o bieżących problemach i wyzwaniach opiekuna SU? Kontynuujemy spotkania grupy wsparcia. Zapraszamy nauczycieli ze wszelkiego rodzaju szkół. 30 października od 10.00 do 12.00 porozmawiamy przede wszystkim o tym, jakie są podstawowe uprawnienia samorządów. O czym SU może decydować? Spotkanie poprowadzi dr Olga Napiontek, wiceprezeska Fundacji Civis Polonus.

Grupa wsparcia odbędzie w siedzibie Fundacji Civis Polonus, ul. Bagatela 10 klatka C, lok. 36.

Na zgłoszenia czekamy do 29 października na smm@civispolonus.org.pl.