Wróć do listy

Warszawska Akademia Młodych Liderów 3.0 to trwający 11 miesięcy program rozwojowy dla młodych aktywnych warszawiaków realizowany z Fundacją Szkoła Liderów (Lider projektu). Uczestnikami programu są osoby zaangażowane w działalność młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich i studenckich oraz innych inicjatyw, w ramach których młodzież szuka możliwości wpływania na swoje otoczenie, szkołę, dzielnicę, miasto, a nawet państwo i świat. Warszawska Akademia Młodych Liderów ma na celu rozwinięcie kompetencji liderskich i społecznych 35 młodych warszawiaków w celu wzmocnienia ich dalszej aktywności społecznej i obywatelskiej.

WAML gromadzi 35 uczestników w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, którzy chcą:

W ramach projektu młodzi ludzie uczestniczą w różnych formach edukacyjnych, z naciskiem na naukę przez doświadczenie, których celem jest wzmocnienie ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego działania. Proces edukacyjny wpływa również na postawy młodych ludzi pokazując wartość działania na rzecz dobra wspólnego i promując aktywne i świadome obywatelstwo.

Akademia ma również na celu budowanie sieci aktywnych młodych ludzi, wzajemnie wspierających się w działaniach społecznych, którzy zintegrowali się podczas warsztatów i realizując wspólne projekty. Sieć obejmuje kolejne roczniki WAML, które podczas trwania projektu mają okazję do spotkań i wymiany doświadczeń.

Jednym z kluczowych działań w projekcie jest realizacja miniprojektu przez uczestników Warszawskiej Akademii Młodych Liderów. W trzeciej edycji młodzi liderzy i liderki przygotowali aż 7 projektów, do realizacji których wykorzystali mechanizmy partycypacji obywatelskiej, takie jak Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna, Młoda Warszawa czy Program Aktywna Warszawska Młodzież.

W trakcie trwania trzeciej edycji projektu młodzi liderzy i liderki stworzyli 7 projektów:

Podczas warsztatów uczestnicy:

Projekt trwał od lutego do grudnia 2019 roku. Środki finansowe na realizację WAML 3.0 pochodziły z m.st. Warszawy.