Wróć do listy

Termin: Projekt trwa od 1 maja do 30 listopada 2015 roku.

Adresaci: 20-ro młodzieżowych radnych Gminy Kazbegi w wieku 13-20 lat oraz 12 lokalnych liderów z gminy w wieku 25-35 lat.

Cel projektu:Projekt Akademia Lokalnych Liderów Kazbegi ma na celu zwiększenie aktywizacji obywatelskiej mieszkańców Gminy Kazbegi oraz wzmocnienie dialogu i współpracy władz lokalnych z młodzieżąi lokalnymi liderami.

Jest to drugi nasz projekt realizowany z GminąKazbegi i lokalnąorganizacjąNGO Stefantsmida. W poprzednim roku założyliśmy i przeszkoliliśmy młodzieżowąradę. W tym będziemy kontynuowaćprace z młodzieżąpoprzez wsparcie szkoleniowe i dofinansowanie realizacji pomysłów młodych ludzi. Tym razem jednak poszerzyliśmy obszar działania i będziemy współpracowaćz aktywnymi ludźmi mieszkającymi w małych wsiach gminnych, wspieraćich kompetencje liderskie oraz uczyćjak pracowaći aktywizowaćspołecznośćlokalną.

Poprzez nasze działania planujemy:
1. Zwiększyćudziałmłodych obywateli Kazbegi w życiu publicznym swojej społeczności m.in. poprzez działanie
Młodzieżowej Rady Kazbegi i lokalnych liderów
2. Rozwój kompetencji obywatelskich uczestników
3. Przedstawienie polskich doświadczeńw zakresie edukacji obywatelskiej mieszkańców i zwiększania uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym swoich wspólnot
4. Przygotowanie uczestników do przeniesienia zdobytej wiedzy oraz poznanych dobrych praktyk na grunt swojego środowiska poprzez realizacjęlokalnych inicjatyw uczestników.
Realizacja projektu na początku zakłada rekrutacjęuczestników oraz przygotowanie szkolenia. W lipcu odbędąsiędwa 3-dniowe szkolenia podczas których młodzieżi liderzy zostanąprzygotowani do realizacji swoich małych, lokalnych projektów na terenie Gminy Kazbegi. Celem projektu jest ożywienie Centrum Młodzieżowego w Sioni. Planujemy realizacjęwiększości spotkańi projektów w tym miejscu.
Punktem kulminacyjnym projektu będzie zorganizowanie przez mieszkańców debaty z władzami na temat ważny dla całej społeczności.
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpag’a na Fb i informacji na tronie internetowej.
Projekt współfinansowany z dotacji Fundacji Solidarności Międzynarodowej w ramach Programu Wsparcie Demokracji.
Kontakt: urszula.herbich@civispolonus.org.pl;tel. 791 968 980