Wróć do listy

Celem projektu był rozwój przemian demokratycznych w Zhmerinka poprzez zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych mieszkańców (18 osób). Młodzi Ukraińcy wzięli udział w czterodniowym szkoleniu (akademii) dotyczących podnoszenia kompetencji obywatelskich młodych ludzi i przygotowania ich do podejmowania samodzielnych i realnych działań w społeczności.

Akademia miała formę szkolenia dla:

  1. młodych liderzy transformacji i demokracji – 4 osoby w wieku 20-35 lat, rekrutujących się z członków zespołu partnerskiej NGO – Unique Country i nauczycielka uczniów i uczennic
  2. młodzieży uczącej się w szkołach w Zhmerinka – 19 osób w 14-19 lat

W konsekwencji młodzież, przy wsparciu partnera projektu NGO – Unique Country, zrealizowała następujące projekty skierowane do społeczności lokalnej:

  1. Kinopinik – zorganizowanie plenerowej imprezy (pokazu filmów) dla całej społeczności (200 osób)
  2. Historyczna gra terenowa – atrakcyjne poznanie historii miasta przez młodych (40 osób)
  3. Nie wyrzucajcie psów na ulice – akcja informacyjna skierowana do mieszkańców oraz realna pomoc schronisku w wybudowaniu i ociepleniu pomieszczeń dla psów
  4. “Strych” – stworzenie centrum młodzieżowego – miejsca spotkań, pracy i twórczości dla młodych ludzi w żmerynce

Projekt realizowaliśmy w 2016 r. w partnerstwie z NGO Unique Country (Ukraina), w ramach Program RITA – Przemiany w regionie, którego operatorem jest Fundacji Edukacja dla Demokracji

Program RITA – Przemiany w regionie to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Edukacja dla Demokracji (operatora programu) i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (fundatora i inicjatora programu).