Wróć do listy

Celem projektu jest wsparcie oddolnych działań warszawskiej młodzieży, szczególnie o charakterze społecznym i obywatelskim. Pomagamy młodym ludziom przekształcić pomysły w projekty na rzecz własnego środowiska. W ramach projektu od października 2016 do sierpnia 2017  będziemy przyznawać granty w wysokości od 1 do 3,5 tys. zł na własne inicjatywy grupom młodzieżowym. Zorganizujemy również warsztaty „od pomysłu do projektu” wspierające kreatywność młodych ludzi.  Zależy nam na tym, by młodzi ludzie uwierzyli, że mogą mieć realny wpływ na swoje miasto.

 

Projekt skierowany jest do osób uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które mają pomysł na działanie w lokalnej społeczności. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest stworzenie min. 3 osobowej grupy i wybranie opiekuna, jeśli żaden członek/żadna członkini grupy nie ma ukończonych 18 lat.

 

Aby ubiegać się o dofinansowanie należy pobrać formularz konkursowy dostępny poniżej, a następnie wypełnić go, zeskanować i przesłać na adres granty@civispolonus.org.pl lub dostarczyć osobiście do biura Fundacji Civis Polonus (ul. Bagatela 10 lok. 36). Pomysły można zgłaszać również poprzez nagranie krótkiego filmu i dostarczenie go pracownikowi Fundacji. W filmie muszą znaleźć się odpowiedzi na kluczowe pytania zawarte w formularzu. Do zgłoszenia należy dołączyć listę (skan) 15 podpisów osób w wieku gimnazjalnym i/lub ponadgimnazjalnym, które popierają inicjatywę. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie ciągłym, natomiast komisja konkursowa zbiera się dwa razy w miesiącu. Czas oczekiwania na odpowiedź o otrzymaniu lub nieotrzymaniu grantu może wynieść 14 dni.

 

Po uzyskaniu dofinansowania każda grupa projektowa otrzyma indywidualne wsparcie doradcy. Doradca dopilnuje, aby zostały spełnione wszystkie niezbędne formalności i będzie wspierał grupę w realizacji projektu.

 

 

Do pobrania: