Wróć do listy

Najważniejszym celem projektu było upowszechnienie konsultacyjnej roli Młodzieżowych Rad Gmin, Miast i Dzielnic, zapisanej w artykule 5b ustawy samorządzie gminnym . Dodatkowo chcieliśmy przybliżyć ideę młodzieżowych samorządów lokalnym gminom, w których do tej pory nie ma takiej rady oraz zachęcić do współpracy i wymiany dobrych praktyk rady już istniejące.

W projekcie wzięło udział ponad 200 młodych ludzi, którzy spotykali się w ramach sześciu spotkań regionalnych (styczeń – kwiecień 2013) oraz podsumowującego seminarium wojewódzkiego (czerwiec 2013, Warszawa). W czasie spotkań regionalnych (Mława, Radom, Konstancin-Jeziorna, Piaseczno, Płock, Legionowo) uczestnicy dyskutują nad rolą konsultacyjną młodzieżowych rad, tym jak mogą wpływać na decyzje władz lokalnych i być aktywną częścią społeczności. Zmianą, do której dążymy jest zmiana profilu działalności młodzieżowych rad miasta z rozrywkowo-reprezentacyjnego do konsultacyjnego, w zgodzie z ideą bycia przedstawicielami wszystkich młodych mieszkańców danej gminy/miasta. W spotkaniach regionalnych biorą udział także przedstawiciele lokalnych samorządów, którzy razem z młodzieżą pracują metodami warsztatowymi nad najważniejszymi lokalnymi rozwiązaniami i planują ich rozwiązania

W drugiej części projektu pracownicy Fundacji zaangażowali się w 9 tygodniowy proces wspierania 6 wybranych młodzieżowych rad z terenu województwa. W ramach tego wsparcia organizowaliśmy sesje mentoringowe, a także spotkania i warsztaty, które były okazją do omówienia pojawiających się wyzwań w pracy Młodzieżowej Rady na polu konsultacji lub związanych z procesem powoływania Młodzieżowej Rady.

Ostatnią częścią projektu było badanie aktywności młodzieżowych rad w województwie mazowieckim, które miało na celu udzielenie odpowiedzi na pytania m.in. o to: ile jest Młodzieżowych Rad na tym obszarze, jak one funkcjonują oraz jakie są główne obszary ich działalności. Rezultaty badania zostały zaprezentowane w czasie seminarium wojewódzkiego. Projekt został zrealizowany w ramach Programu „Młodzież w Działaniu”.