Wróć do listy
Przewodnik jest efektem pracy przedstawicieli młodzieżowej rady dzielnicy Bemowo.
Został przygotowany, a następnie wydany w ramach realizacji projektu „Bemowo w
obiektywie – przewodnik po Bemowie młodzieżowej rady dzielnicy” finansowanego przez
urząd miasta stołecznego warszawy.
Najważniejszym celem przewodnika jest wzmocnienie identyfikacji gimnazjalistów
Bemowa z miejscem, w którym mieszkają i jego dziedzictwem kulturowym.
Szczególne podziękowania należą się Marcie Grudzińskiej, Kasi Skomorowskiej, jaśkowi
płaska i Damianowi Wyrzykowskiemu za czas, kreatywność i wysiłek, który włożyli w
stworzenie tej publikacji.