Wróć do listy

Od grudnia 2020 roku Fundacja Civis Polonus realizuje 5-miesięczny projekt, którego celem jest wypracowanie i upowszechnienie karty standardów samorządności uczniowskiej w Ukrainie. To następstwo dotychczasowych projektów, dotyczących rozwoju samorządów uczniowskich w Ukrainie, jakie Fundacja realizowała w poprzednich latach.

Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Lwowskim Obwodowym Instytutem Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego ze Lwowa oraz organizacją „Unikalna Kraina” ze Żmerynki. Standardy działania samorządów uczniowskich wypracowywane są z koalicjantami z państwowych i pozarządowych instytucji edukacyjnych z Brodów, Dniepra, Kijowa, Kostiantyniwki, Krzemieńczuka, regionu Krzywego Rogu, Lwowa, Myrhorodu, Odessy, Winnicy, obwodu wołyńskiego, Zołotonoszy, Żmerynki i Żydaczowa.

W ramach projektu:

Więcej o projekcie dowiesz się w ukraińskojęzycznej zakładce projektu  Інформацїї про проект і консультацїї стандартів учнівського самоврядування українською мовою

Do pobrania: Karta „Demokratyczny samorząd uczniowski w Ukrainie”

Projekt „Budujemy koalicję na rzecz samorządności uczniowskiej w Ukrainie” jest współfinansowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.


Przeczytaj o naszych dotychczasowych działaniach w zakresie edukacji obywatelskiej w Ukrainie – link do strony programu RITA