Wróć do listy

Program „Co lubię robić…” to cykl zajęć pozalekcyjnych, którego celem było stworzenie uczniom przestrzeni do kształtowania umiejętności rozpoznawania swoich zainteresowań, kompetencji i osiągnięć, a także określenia sposobów realizowania pasji w kontekście dalszego kształcenia się. Podczas spotkań z zaproszonymi gośćmi uczniowie poznawali specyfikę różnych zawodów.Co lubię robić, czyli o tym jak rozpoznać swoje kompetencje i wykorzystywać je w przyszłej edukacji i pracy

Młodzi ludzie uczyli się nazywać umiejętności i predyspozycje istotne w danej pracy. Odbyło się spotkanie z wykładowcą PWST (aktorką i choreografem), lekarzem weterynarii oraz reżyserem filmów dokumentalnych. Poza tym rozmawialiśmy o naszych pasjach i zastanawiamy się jakie kompetencje rozwijamy uczestnicząc w zajęciach w szkole i poza szkołą.

W Gimnazjum nr 93 odbywały się zajęcia w ramach cyklu ,,Co lubię robić… uczymy się nazywać i doceniać swoje kompetencje”. Obyło się również spotkanie z reżyserem filmów dokumentalnych. Rozmawialiśmy o tym, co kto robi na planie filmowym, jakie umiejętności są ważne w zawodzie reżysera.

Projekt realizowany w Warszawie w Gimnazjum nr 36 i Gimnazjum nr 93, dofinansowany z Biura Edukacji m.st. Warszawy.