Wróć do listy

Projekt realizowany był od października 2008 roku do grudnia 2009 roku.

Projekt był zaprojektowany jako odpowiedź na problemy osób z zaburzeniami
psychicznymi wychodzących z dziennych i całodobowych zakładów zdrowia psychicznego,
które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy tj. uzyskaniem i utrzymaniem
zatrudnienia.
Celem projektu było kompleksowe wsparcie w powrocie na rynek pracy osób z
zaburzeniami psychicznymi wychodzących z dziennych i całodobowych zakładów zdrowia
psychicznego, uwzględniające konieczność przełamywania barier psychologicznych,
społecznych i zawodowych.
Najważniejszym rezultatem projektu była pomoc udzielona uczestniczkom i uczestnikom
w wejściu lub powrocie na rynek pracy 45 osobom po przejściu kryzysu psychicznego.