Wróć do listy

W 2018 roku pomogliśmy 207 uczniom i uczennicom z 10 miejscowość lepiej zrozumieć i docenić demokrację parlamentarną. Projekt realizowaliśmy na rzez Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce. Istotą działań w tym projekcie, było przedstawienie demokracji w praktyce: pokazanie dostępnych dla młodych ludzi różnorodnych narzędzi uczestniczenia w demokracji oraz zachęcenie do korzystania z nich.

Projekt składał się z trzech elementów:

1. Warsztat: demokracja parlamentarna: jak to działa? Warsztat skierowany był do uczniów szkół średnich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o demokracji parlamentarnej i otwartych na podjęcie lokalnych projektów.

Podczas warsztatu uczniowie:

2. Seminarium dla nauczycieli: w jaki sposób ciekawie uczyć o demokracji parlamentarnej? Istotą seminarium była możliwość spotkania się nauczycieli, wymiana dobrych praktyk z zakresu edukacji o demokracji oraz rozmowa z ekspertami na temat najważniejszych wyzwań dla demokracji parlamentarnej w Europie.

W programie seminarium znalazły się m.in: