Wróć do listy

Jest to projekt adresowany wyłącznie do uczniów i uczennic warszawskich szkół branżowych, a jego celem jest umożliwienie młodym ludziom zrozumienia wartości demokratycznych i ich znaczenia dla naszego życia codziennego.

Najważniejszym elementem projektu są warsztaty dla uczniów, które oferujemy stołecznym szkołom branżowym. Może w nich wziąć udział klasa lub międzyklasowa grupa uczniów z danej szkoły branżowej. Warsztaty dotyczą jednego z następujących tematów:

Zajęcia trwają 2 godziny zegarowe. Ich scenariusz przygotowali doświadczeni trenerzy, którzy będą też prowadzić nasze warsztaty. Spotkania mają formę aktywizującą uczniów i uczennice, tak by wzmocnić ich wiarę w sens demokracji oraz podkreślić jej wagę dla ich osobistego życia. Są też przestrzenią swobodnej dyskusji i zadawania pytań w zakresie omawianych przez nas kwestii.

Warsztaty odbywają się stacjonarnie: na terenie danej szkoły albo w mieście (np. w Miejscach Aktywności Lokalnej). Miejsce i termin zajęć są każdorazowo ustalane z szkołą.

Dodatkowo w lutym 2022 roku odbyła się konferencja dla nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek z warszawskich szkół branżowych i technicznych, w trakcie której rozmawialiśmy o edukacji obywatelskiej i demokratycznej uczniów i uczennic szkół branżowych.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Fundacja Civis Polonus przeprowadziła następujące warsztaty:

1. 02.12.2021 r. – klasa 2bb oraz 3ab w Branżowej Szkole I stopnia nr 7 w Warszawie („Praworządność”)

2. 09.12.2021 r. – klasa 3cp w Branżowej Szkole I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera w Warszawie („Wolność słowa”)

3. 16.12.2021 r. – klasa 1ap w Branżowej Szkole I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera w Warszawie („Praworządność”)

4. 24.01.2022 r. – klasa 3a w Branżowej Szkole I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera w Warszawie („Wolność słowa”)

5. 26.1.2022 r. – klasa 2 cp w Branżowej Szkole I stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera w Warszawie („Samorząd lokalny”)

6. 17.3.2022 r. – uczniowie z klas branżowych Branżowej Szkoły I stopnia nr 63 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 w Warszawie („Samorząd lokalny”)

7. 28.04.2022 r. – uczniowie z klas branżowych Branżowej Szkoły I stopnia nr 63 przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 w Warszawie („Wolność słowa”)

8. 19 maja 2022 r. klasa 1ba w Branżowej Szkole I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 („Praworządność”)

9. 23 maja 2022 r. – klasa 3MPSEM w Branżowej Szkole I stopnia nr 11 w Zespole Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 w Warszawie („Wolność słowa”)

10. 27 maja 2022 r. – klasa 3ba w Branżowej Szkole I stopnia nr 4 w Zespole Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 („Praworządność”)

 

Więcej informacji:

Joanna Różycka-Thiriet – Koordynatorka projektu „Demokracja: wartości i praktyka. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych”

joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

 

Projekt jest współfinansowany przez Urząd m.st Warszawy