Wróć do listy

Jest to projekt adresowany wyłącznie do uczniów i uczennic warszawskich szkół branżowych, a jego celem jest umożliwienie młodym ludziom zrozumienia wartości demokratycznych i ich znaczenia dla naszego życia codziennego.

Najważniejszym elementem projektu są warsztaty dla uczniów, które oferujemy stołecznym szkołom branżowym. Może w nich wziąć udział klasa lub międzyklasowa grupa uczniów z danej szkoły branżowej. Warsztaty dotyczą jednego z następujących tematów:

Zajęcia będą trwać 2 godziny zegarowe. Ich scenariusz przygotują doświadczeni trenerzy, którzy będą też prowadzić nasze warsztaty. Spotkania będą miały formę aktywizującą uczniów i uczennice, tak by wzmocnić ich wiarę w sens demokracji oraz podkreślić jej wagę dla ich osobistego życia. Będą też przestrzenią swobodnej dyskusji i zadawania pytań w zakresie omawianych przez nas kwestii.

Warsztaty odbędą się stacjonarnie: na terenie danej szkoły albo na mieście (np. w Miejscach Aktywności Lokalnej). Miejsce i termin zajęć będą każdorazowo ustalane z szkołą.

Dodatkowo w styczniu 2022 roku odbędzie się konferencja dla nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek z warszawskich szkół branżowych i technicznych, w trakcie której będziemy rozmawiać o edukacji obywatelskiej i demokratycznej uczniów i uczennic szkół branżowych.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Więcej informacji i zgłoszenia na warsztaty:

Kamil Dejna – Asystent koordynatora projektu „Demokracja: wartości i praktyka. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych”

kamil.dejna@civispolonus.org.pl

 

Projekt jest współfinansowanych przez Urząd m.st Warszawy