Wróć do listy

Celem projektu jest wzmocnienie Młodzieżowych Rad Gmin (MRG) jako instytucji dialogu obywatelskiego, która umożliwia młodym ludziom udział w podejmowaniu ważnych decyzji w społecznościach lokalnych.

Projekt ma charakter rzeczniczy w stosunku do samorządowców. Uważamy, że to właśnie od nich zależy faktyczne włączenie młodych obywateli do procesów decyzyjnych i to ich chcemy przekonać, że jest to możliwe i ma sens. Dlatego głównym adresatem projektu są władze i urzędnicy gmin. Projekt realizujemy równolegle na dwóch poziomach: w 3 gminach (Krynica Morska, Lisewo, Płużnica) oraz w Polsce podejmując działania rzecznicze: edukacyjno-informacyjne skierowane do samorządowców.

W gminach Krynica Morska, Lisewo i Płużnica przeprowadzimy modelowe procesy włączania młodych w podejmowanie decyzji politycznych. Władze z młodymi przejdą proces: diagnozowania problemu, wyboru najważniejszego z punktu widzenia młodych, podjęcia decyzji, który są w stanie rozwiązać oraz rozwiązania go w trackie trwania kadencji Młodzieżowej Rady. Proces będzie toczył się dzięki dialogowi MRG – władze oraz MRG – młodzi mieszkańcy gmin, z którymi MRG będzie utrzymywała kontakt i animowała wyrażanie ich głosu.

Natomiast celem działań rzeczniczych będzie zwiększenie kompetencji władz i urzędników – jak w codziennej samorządowej praktyce współpracować z Młodzieżowymi Radami Gmin.

Samorządowcy dzięki działaniom Fundacji i koalicjantów poznają:

  • korzyści ze współpracy z młodymi za pośrednictwem Młodzieżowej Rady Gminy
  • dobre praktyki: polskie i UE, w tym efekty pracy w Krynicy Morskiej, Lisewie i Płużnicy
  • praktyczne instrukcje jak pracować z Młodzieżową Radą m.in: jak rozmawiać z młodzieżą? jak zapraszać do poważnego dialogu? do jakich tematów dopuszczać? jakie decyzje konsultować? Jakimi metodami?
  • sposoby pracy i wspierania MRG np. kto i jak powinien pracować z młodymi?
  • standardy i system wsparcia młodzieżowych rad w krajach UE

Partnerami w realizacji projektu są Polska Rada Organizacji Młodzieżowych oraz gminy: Krynica Morska, Lisewo i Płużnica.

Kontakt
Joanna Pietrasik, joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl