Wróć do listy

Fundacja Civis Polonus jest jednym z partnerów w drugiej edycji kampanii społecznej „Dzielnica Wisła”. Projekt realizowany jest we współpracy z m. st. Warszawa, Komisją Klubową oraz agencją interaktywną John Pitcher. Fundacja Civis Polonus odpowiada za budowanie współodpowiedzialności obywateli za tereny nadwiślańskie, wsparcie promocyjne projektu, a także animowanie społeczności zbudowanej wokół Dzielnicy Wisła w  2015 roku.

Zapraszamy do obejrzenia relacji z naszych działań w zeszłym roku:

Czas:

14.05.2016 – 10.09.2016

Adresaci:

Wszystkie osoby wypoczywające w wyżej wymienionym okresie nad Wisłą, a w szczególności:

 1. Uczestnicy imprez odbywających się w klubach nad Wisłą
 2. Nocni spacerowicze
 3. Uczestnicy ognisk i innych prywatnych spotkań poza terenem klubokawiarni

Cel:

Przestrzeń nad Wisłą jest miejscem, które z roku na rok przyciąga coraz więcej warszawiaków. To miejsce, które ciągle się zmienia, rozwija, otwiera na ludzi. Każdy kto przychodzi nad rzekę jest użytkownikiem wspólnej przestrzeni. Z doświadczenia rozmów z setkami osób podczas realizacji kampanii „Dzielnica Wisła. Wyjdź na czysto” w 2015 roku wiemy, że większość plażowiczow/plażowiczek życzyłaby sobie czystej przestrzeni nad Wisłą i uważa, że śmieci są nadal dużym problemem na tym terenie. Celem projektu jest zmiana zachowania użytkowników przestrzeni publicznej Wisły, polegająca na budowaniu poczucia odpowiedzialności za to miejsce, a w szczególności niepozostawianiu śmieci i nieniszczeniu przestrzeni wspólnej Dzielnicy Wisła. Chcemy zawrócić uwagę wszystkich odwiedzających Dzielnicę Wisła, że jest to miejsce użytkowane przez członków różnych grup społecznych i warto pozostawić je czystym.

Działania:

 1. Budowanie współodpowiedzialności obywateli za tereny nadwiślańskie oraz utożsamiania się z Dzielnicą Wisłą poprzez:
  a) ponowne powołanie grupy edukatorów, którzy będą zachęcać osoby przebywające nad Wisłą do zachowania czystości wyposażając je w worki na odpady oraz popielniczki. Zadaniem edukatorów jest również budowanie w osobach odwiedzających Dzielnicę Wisła poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Edukatorzy będą działać regularnie w każdy weekend (czwartek-sobota) od połowy maja do września 2016 roku. Pierwsza akcja informacyjna zaplanowana jest na 14 maja.
  b) zorganizowanie akcji społecznej „Życzenia dla Wisły na nadchodzący sezon”. Edukatorki/edukatorzy będ podczas akcji standardowej przez dwa weekendy rozmawiali z osobami przebywającymi nad Wisłą o tym jaką chcieliby widzieć rzekę w nadchodzącym sezonie letnim. Rozmówcy będą proszeni o zapisanie odpowiedzi na kartce, następnie odpowiedzi zostaną zliczone i w formie graficznej zaprezentowane na stronie kampanii na Facebooku. Dodatkowo zaprezentujemy wyniki rozmów w przestrzeni nad rzeką w formie widocznego plakatu.
  c) prowadzenie dwóch punktu wymiany odpadów na gadżety usytuowanych po dwóch stronach Wisły (lipiec 2015)
 2. Animowanie społeczności wokół idei „Dzielnica Wisła” poprzez:
  a) powołanie grupy animatorów
  b) zorganizowanie konkursu na hasła zachęcające do zachowania porządku nad Wisłą
  c) zbieranie relacji osób przebywających nad Wisłą dotyczących ich życzeń dla Wisły na nadchodzący sezon
  d) zaprezentowanie relacji z akcji „Życzenia dla Wisły na nadchodzący sezon“na stronie kampanii na Facebooku
  e) prowadzenie zbiórki kapsli na plażach Poniatówka, Żoliborz, ZOO
  f) zorganizowanie comiesięcznej gry w kapsle o funkcji edukacyjnej

Zmiany:

 1. Budowanie współodpowiedzialności obywateli za tereny nadwiślańskie oraz utożsamiania się z Dzielnicą Wisłą poprzez:
  a) ponowne powołanie grupy edukatorów, którzy będą zachęcać osoby przebywające nad Wisłą do zachowania czystości wyposażając je w worki na odpady oraz popielniczki.
  b) zorganizowanie akcji społecznej „Życzenia dla Wisły na nadchodzący sezon”. Edukatorki/edukatorzy będ podczas akcji standardowej przez dwa weekendy rozmawiali z osobami przebywającymi nad Wisłą o tym jaką chcieliby widzieć rzekę w nadchodzącym sezonie letnim.
  c) prowadzenie dwóch punktu wymiany odpadów na gadżety usytuowanych po dwóch stronach Wisły (lipiec 2015)
 2. Animowanie społeczności wokół idei „Dzielnica Wisła” poprzez:
  a) powołanie grupy animatorów
  b) zorganizowanie konkursu na hasła zachęcające do zachowania porządku nad Wisłą
  c) zbieranie relacji osób przebywających nad Wisłą dotyczących ich życzeń dla Wisły na nadchodzący sezon
  d) zaprezentowanie relacji z akcji „Życzenia dla Wisły na nadchodzący sezon“na stronie kampanii na Facebooku