Wróć do listy

26 animatorów młodzieżowych z sześciu organizacji partnerskich z Polski, Niemiec, Włoch Armenii, Gruzji i Ukrainy wspólnie uczyło się w jaki sposób lepiej, mądrzej i ciekawiej wspierać aktywność obywatelską młodych ludzi. Spotkali się z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi, badaczami problematyki młodzieżowej, trenerami oraz przedstawicielami instytucji rządowych z Armenii.

Tematem projektu były dwa rodzaje aktywności, które wspierają aktywne obywatelstwo młodzieży: Edukacja pozaformalna, która rozwija umiejętności, wiedzę i postawy młodych ludzi; uczestnictwo młodych ludzi w życiu społecznym, działania angażujące młodych ludzi w procesy podejmowania decyzji ich dotyczących i zasady współpracy instytucji z młodymi ludźmi. Naszym celem było poznanie realiów pracy z młodzieżą w Armenii w tych właśnie dziedzinach. W stolicy – Jerewanie spędziliśmy trzy dni, a następnie dwa dni w Gyumry/ Aleksandropolu, w północnym regionie Armenii. Omawialiśmy przykłady działań podejmowanych na poziomie lokalnym i skierowanych do młodzieży z mniejszymi szansami, np ’theather of the opressed’ i kluby młodzieżowe w Jerewanie. Poznaliśmy wielu fascynujących ludzi, np. liderkę niezwykle prężnie działającej organizacji AGATHE, która zrzesza osoby z niepełnosprawnością z Gyumry.

Uczestnicy zapewniają, że udział w tej Wizycie Studyjnej był doświadczeniem, które zmienia sposób postrzegania rzeczywistości, rozszerza horyzonty i inspiruje do działania wbrew wszelkim przeciwnościom. Projekt był współ-finansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu.