Wróć do listy

W 2017 roku zaprosiliśmy do projektu, w ramach którego 15 instytucji miejskich, (szkół, bibliotek publicznych, domów kultury, domów sąsiedzkich) wspólnie pracowało nad tym, co zrobić, żeby młodzi ludzie (przy pomocy różnego rodzaju miejskich mechanizmów) aktywnie korzystali z programu instytucji miejskich.

Zaczęliśmy od ANALIZY tego, w jaki sposób dotychczas instytucja zachęcała młodych ludzi do aktywności w ramach programu jej działania. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie co charakteryzuje młodych użytkowników danej instytucji. Zbadaliśmy potencjał instytucji do angażowania młodych ludzi w jej działania, tak by aktywność młodzieżowa wzmacniała misję.

W trakcie spotkań WARSZTATowych poznawaliśmy skuteczne, inspirujące metody inkubowania oddolnych działań młodych ludzi we współpracy i na rzecz instytucji. Przedstawimy szczegółowo możliwości korzystania w tym celu z narzędzi miejskich (m.in.: budżet partycypacyjny, inicjatywa lokalna, aktywna warszawska młodzież). Przygotowaliśmy indywidualne plany realnych i atrakcyjnych działań bardziej otwierających instytucje na młodych ludzi.

Pracowaliśmy w zróżnicowanych i inspirujących przestrzeniach. Proponowaliśmy spotkania z ekspertami z różnych dziedzin pracy z młodzieżą.

Oferowaliśmy WSPARCIE FINANSOWE i EKSPERCKIE dla instytucji gotowych na wypróbowanie działań, które umożliwią młodym ludziom zrealizowanie ich inicjatywy we współpracy z instytucją. Dzięki wsparciu projektu w 7 instytucjach (bibliotekach publicznych, szkołach i domach kultury) młodzi ludzi zyskali wpływ na ich program.