Wróć do listy

Czy sposób zagospodarowania przestrzeni w szkole odpowiada na potrzeby uczniów i uczennic? Jak wykorzystać przestrzeń, aby służyła współpracy i swobodnej dyskusji? Czy w szkołach istnieją miejsca do wspólnego działania? Kto decyduje o kształcie przestrzeni szkolnej?

Rozpoczynamy działania w ramach II edycji projektu Rozprzestrzeń Szkołę! Od sierpnia do grudnia 2015 pracowaliśmy z uczniami i uczennicami szkół oraz Młodzieżowymi Radami z 6 dzielnic m.st. Warszawy nad poprawą jakości przestrzeni szkolnej. W trakcie trwania całego projektu uczestnicy i uczestniczki przeprowadzili analizę jakości przestrzeni warszawskich szkół. Następnie wraz z ekspertem podczas warsztatu kreatywnego projektowali sposoby na podniesienie jakości przestrzeni szkolnej i wokół niej. Uczestnicy i uczestniczki zorganizowali w swoich dzielnicach debaty na temat obecnej jakości przestrzeni i możliwości zmian. Materiał wypracowany przez młodzież został przedstawiony podczas debaty podsumowującej projekt. Dyskusja służyła równiez wypracowaniu ogólnomiejskich rekomendacji dla jakości przestrzeni szkół.

W II edycji projektu uczestnicy i uczestniczki poza wyżej wymienionymi działaniami w ramach analizy jakości przestrzeni zorganizują debaty dotyczące potrzeb związanych z przestrzenią w swoich szkołach oraz przeprowadzą ankietę dotyczącą wyboru konkretnych problemów do rozwiązania. Przedstawiciele i przedstawicielki SU oraz MRD zostaną przygotowani do tego działania podczas warszttau z trenerkami i trenerami. Dodatkowo 25 szkół otrzyma wsparcie przeszkolonych przez Fundację trenerów i trenerek. Dodatkowo członkowie i członkinie MRD oraz przedstawiciele i przedstawicielki SU wezmą udział w warsztacie dotyczącym pozyskiwania środków z budżetu m.st. Warszawy oraz innych źródeł. Uczestniczki i uczestnicy zdobędą umiejętności pisania ofert, konstruowania budżetu projektu, a także wiedzę dotyczącą funkcjonowania administracji publicznej w Warszawie. Zakończeniem projektu będzie publikacja dobrych praktyk związanych z przestrzenią szkolną.

Chcemy, aby poprzez wspólne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów młodzi ludzie przyczynili się do realnej zmiany w swoim otoczeniu.

Projekt współfinansuje Biuro Edukacji Urzędu m.st Warszawy.
Termin realizacji: 01.03.2016-30.04.2017