Wróć do listy
Projekt realizowany od sierpnia do grudnia 2009 roku ze środków Biura Edukacji Miasta
Stołecznego Warszawy.
Celem projektu było zachęcenie młodych ludzi (gimnazjalistów i licealistów) do
zagłębiania się w najbliższą okolicę, szukania miejsc i obiektów niebanalnych, ciekawych,
nieznanych, „obarczonych” interesująca historią lub owianych legendami. Dzięki temu
młodzi ludzie nie tylko poznali dobrze swoją dzielnicę, ale także zaczęli się z nią
identyfikować, traktować jako „swoją” a miejsca, które znaleźli stały się ich miejscami.
Spojrzeli też na swoją okolicę z głębszej perspektywy: historycznej, kulturowej
i kulturalnej oraz społecznej. Zobaczyli jej kontrasty, problemy i zalety.
Ważnym celem projektu było także poznanie historii wybranego miejsca
a przez to
poznania historii całej Warszawy, dostrzeżenie związku pomiędzy dzielnicami, które
historia łączy w jedno miasto. Uczestnicy mieli za zadanie odszukać fotografię
interesującego ich miejsca, wykonaną przed rokiem 1989, poznać związane z nim
legendy itp. Projekt był także okazją do artystycznego wyżycie lub wypróbowania,
rozwinięcia zmysłu estetycznego i twórczego