Wróć do listy

Promuj czytelnictwo i otwórz się na młodzież. Zgłoś swoją bibliotekę do udziału w projekcie.

Zastanawiasz się, jak zachęcić młodych ludzi do czytania? Co zrobić, żeby Twoja biblioteka była dla nich miejscem atrakcyjnym, gdzie będą chętnie spędzać czas? Jak pracować z młodzieżą, by wychodzić naprzeciw jej oczekiwaniom?

Znalezienie odpowiedzi nie będzie trudne. Stwórz i zrealizuj z nami kampanię na rzecz czytelnictwa młodzieży, opracowaną specjalnie dla Twojej biblioteki. Przy wsparciu naszych ekspertów przekonasz młodych ludzi, że czytanie jest sposobem nie tylko na znalezienie odpowiedzi na nurtujące ich pytania, ale także na budowanie więzi z rówieśnikami i twórcze spędzanie czasu. Dowiesz się, jak pracować z młodymi i sprawić, by postrzegali bibliotekę jako miejsce przyjazne im i otwarte na ich zainteresowania.

Na zgłoszenia bibliotek czekamy tylko do piątku, 10 lipca 2020 r.

 

Jakie działania zaplanowano w projekcie?

⇒ 2-dniowe szkolenie online
Na szkoleniu wspólnie zaplanujemy kampanię promującą czytelnictwo dla Waszej biblioteki. Nauczymy Was najlepszych metod pracy z młodzieżą i podzielimy się dobrymi praktykami w zakresie rozwijania w bibliotece młodzieżowego wolontariatu. Przekonacie się, że kampania online przy współpracy z młodzieżą to nic trudnego.

⇒ Powołanie grupy młodzieżowej
Przy bibliotece powołacie kilkuosobową grupę młodzieży. Potraktujemy ich jako doradców, którzy pomogą Wam zidentyfikować najważniejsze zainteresowania i dylematy młodych ludzi oraz najlepsze sposoby dotarcia do nich. Wspólnie z młodymi dopracujecie szczegóły Waszej kampanii. Jej czas trwania i  zakres dostosujecie do potrzeb i możliwości biblioteki.

⇒ Kampania promująca czytelnictwo
Przy współpracy z grupą młodzieżową przeprowadzicie kampanię online. Wspólnie zorganizujemy finansowane w ramach projektu zdalne spotkania z ekspertami od różnych obszarów i problemów, które wskaże młodzież. Eksperci podzielą się z młodymi swoją wiedzą i doświadczeniem, zachęcą do sięgnięcia po wartościową literaturę i polecą ciekawe treści dostępne w Internecie. Do udziału w tych spotkaniach grupa młodzieżowa zaprosi swoich rówieśników, dzięki czemu poszerzy się krąg odbiorców kampanii.

⇒ Wsparcie eksperckie
W czasie projektu zapewnimy Wam wsparcie merytoryczne. Wspólnie z Wami przejdziemy przez proces wdrażania kampanii. Podczas grupowych spotkań wspierających poznacie doświadczenia pozostałych bibliotekarzy, biorących udział w projekcie. Będziecie też mieli możliwość indywidualnych konsultacji z nami. Nasze wsparcie skupimy nie tylko na realizowanych kampaniach, ale także na procesie rozwoju Waszej biblioteki, szczególnie w obszarze młodzieżowego wolontariatu. W stałej współpracy widzimy olbrzymi potencjał dla rozwoju – i młodzieży, i bibliotek!

⇒ Promocja kampanii na rzecz czytelnictwa
Fundacja Civis Polonus opracuje publikację, w której przedstawi kampanie zrealizowane w projekcie. Zaprezentujemy w niej też Twoją bibliotekę. Publikację roześlemy do bibliotek w całej Polsce.

 

Co zyskuje biblioteka?

 

Jaki jest harmonogram zaplanowanych działań?

⇒ 23-24 lipca 2020 r. – szkolenie online dla bibliotekarzy za pośrednictwem narzędzia Zoom (godz. 10-15)

⇒ między 1 sierpnia a 10 października 2020 r. – wdrażanie kampanii online

→ 6 godzin indywidualnego wsparcia eksperckiego Fundacji Civis Polonus dla każdej biblioteki

→ trzy 3-godzinne wspólne spotkania wspierające online dla wszystkich bibliotekarzy, biorących udział w programie (wsparcie eksperckie i wymiana doświadczeń wszystkich uczestników projektu, wspólne uczenie się)

→ organizacja spotkań online dla młodzieży zaangażowanej w kampanie online z ekspertami na tematy interesujące młodzież – przy współpracy i finansowaniu Fundacji Civis Polonus

⇒ II połowa października 2020 r. – spotkanie podsumowujące, którego celem jest promocja publikacji z dobrymi praktykami kampanii online na rzecz czytelnictwa młodzieży

 

Jakie są warunki uczestnictwa w programie?

 

Jak zgłosić bibliotekę do programu?

 

O organizatorach

Fundacja Civis Polonus od 15 lat pracuje w zakresie rozwijania postaw obywatelskich, umożliwiających jednostkom aktywne uczestniczenie w życiu publicznym. Cel ten osiągamy, rozwijając edukację obywatelską w szkołach (szkolimy nauczycieli, rozwijamy samorządność wśród uczniów) i na poziomie gmin (zakładamy, wspieramy i szkolimy młodzieżowe rady gmin). Od wielu lat specjalizujemy się w rozwijaniu bibliotek jako miejsc spotkań i dyskusji, we wzmacnianiu kompetencji bibliotekarzy w zakresie pracy z młodzieżą oraz w rozwoju w bibliotekach młodzieżowego wolontariatu. Zrealizowaliśmy w tym obszarze wiele projektów – m.in. „Biblioteka: przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych” w 22 gminach w ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), „Biblioteka – miejsce dla młodych ludzi” dla 70 bibliotek w ramach Programu Rozwoju Bibliotek FRSI), („Ochotnicy Warszawscy” – rozwój wolontariatu w 40 bibliotekach).

 

Kontakt:

Fundacja Civis Polonus
ul. Bagatela 10/36
00-585 Warszawa

Łukasz Dembiński – koordynator projektu
tel. 664 036 632
e-mail: lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl


Do pobrania:

1. Wzór formularza zgłoszeniowego
2. Informacja o naborze do projektu


PATRONAT:

 

 


 

 

 

 

 

 

Do pobrania: