Wróć do listy

Istotą projektu było dalsze wzmacnianie demokratycznej funkcji samorządów uczniowskich w ukraińskich szkołach w oparciu o dotychczasowe, obiecujące efekty pracy w ramach ubiegłorocznego projektu.    

Czas trwania: luty-lipiec 2019

Do projektu przyłączyli się dwaj nowi ukraińscy partnerzy instytucjonalni: Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Oświaty Zawodowej i Technicznej obwodu dniepropietrowskiego oraz Lwowski Obwodowy Instytutu Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego. Tym samym rozszerzyliśmy zakres terytorialny naszych działań oraz ich zakres. Pracowaliśmy na dwóch poziomach: kontynuowaliśmy współpracę z uczestnikami ubiegłorocznych wydarzeń projektowych, rozszerzając ich umiejętności i instrumentarium o zagadnienia związane z wyborami do reprezentacji SU, a także zaznajomiliśmy z doświadczeniami projektu nowe osoby: nauczycieli i metodyków z obwodu dniepropietrowskiego oraz lwowskiego.

Drugi rok z rzędu projekt odbywał się pod patronatem Ministerstwa Młodzieży i Sportu Ukrainy.

Działania projektu objęły:

Działanie 1:

Działanie 2:

Działanie 3:

Szkolenia dla nauczycieli, przeprowadzone przez ukraińskich metodyków z obwodu lwowskiego i dniepropietrowskiego, według otrzymanych wskazówek i opracowanego manuala o wyborach oraz zeszłorocznego manuala dotyczącego pracy metodą z SU od „diagnozy do rozwiązania”.

Działanie 4:

4-dniowa wizyta studyjna przedstawicieli nowych partnerów: Centrum Metodyczno-Szkoleniowego Oświaty Zawodowej i Technicznej z Dniepra i Lwowskiego Obwodowego Instytutu Podyplomowego Kształcenia Pedagogicznego w Warszawie (6-9.06.2019).

Działanie 5:

Demokratyczne wybory i aktywizacja działania samorządów uczniowskich w szkołach Lwowa, Dniepra, obwodu lwowskiego i dniepropietrowskiego.

Nauczyciele, którzy przeszli warsztaty, zorganizowali nowe działania samorządów w swoich szkołach.

W wyniku projektu powstała publikacja elektroniczna, zbierające nadesłane przez ukraińskich nauczycieli przykłady działań zrealizowanych przez samorządy uczniowskie, stanowiące cenny zbiór dobrych praktyk:  Приклади вдалого досвіду діяльності учнівського самоврядування в Україні в рамах проекту «Краще учнівське самоврядування у Львові, Львівській області, Жмеринці, Дніпрі та Дніпропетровській області» [pdf] jest dostępny na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-SA 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Civis Polonus.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA-Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.