Wróć do listy

Termin: I 2010 – XII 2010

Adresaci: przedstawiciele samorządu terytorialnego, sołtysi, nauczyciele, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele organizacji społecznych oraz przedsiębiorców i rolników

Opis:

Celem projektu było przygotowanie lokalnych liderów zaangażowanych w rozwój Gminy do wykorzystania funduszy z UE poprzez stworzenie Lokalnej Grupy Edukacyjnej oraz jej systematyczne szkolenie.
Zależało nam na tym, aby pobudzić lokalną społeczność i zintegrować jej działania, tak aby stworzyć i umocnić więzi społeczne.

W ramach projektu przeprowadziliśmy  trzy dwudniowe warsztaty:
•    Obszary wiejskie – sytuacja, problemy i wyzwania
•    Metody wspierania obszarów wiejskich- krok po kroku
•    Od ogółu do szczegółu, czyli lokalni liderzy w akcji

Wraz z uczestnikami wyjechaliśmy na Mazowsze, by dowiedzieć się jak w praktyce wdrażane są projekty zrównoważonego rozwoju lokalnego.

W wyniku realizacji projektu lokalni Liderzy i Liderki nabyli:
•    Wiedzę  i umiejętności w koncepcjach i sposobach rozwoju lokalnego,
•    Wiedzę i umiejętności niezbędne do zdobycia a następnie wykorzystania wsparcia ze środków unijnych
•    Uwspólnili wizję rozwoju gminy

Finansowanie: Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.