Wróć do listy

  

Projekt „Z mazowieckiej szkoły w wielki świat” jest realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych oraz Fundację Civis Polonus w partnerstwie z Gminą Czosnów.

Działania odbywają się we współpracy z nauczycielami w  sześciu szkołach podstawowych na terenie Gminy:

 • Zespole Szkół Publicznych im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kazuniu Polskim
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. 2 Warszawskiej Brygady Saperów w Kazuniu Nowym
 • Zespole Szkół Publicznych w Sowiej Woli
 • Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach
 • Szkole Podstawowej w Łomnie
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kaliszkach

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, które są kluczowe dla ich funkcjonowania we współczesnym świecie – miejscu szybkich i wielokierunkowych zmian:

 • wiedzy i technologii,
 • relacji łączących nas z otaczającym światem,
 • rynku pracy.

Kompetencje kluczowe (wiedza, umiejętności i postawy), którerozwijamy w projekcie dotyczą zagadnień:

 • matematycznych i przyrodniczych,
 • społecznych i obywatelskich,
 • informatycznych;
 • umiejętności uczenia się,
 • postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach rozwiną:

 • wiedzę przyrodniczą, matematyczną, obywatelską, informatyczną;
 • umiejętności społeczne, w tym: umiejętność pracy zespołowej, dyskusji, prezentacji;
 • umiejętność uczenia się w tym: ustalania celów i kryteriów dobrze wykonanej pracy, planowania pracy, poszukiwania informacji, realizacji działań zgodnie z planem, samooceny;
 • umiejętność wpływania na świat wokół i na decyzje podejmowane w: szkole, sołectwie i gminie,
 • umiejętność obsługi urządzeń cyfrowych i programów je obsługujących: laptopa, kamery, aparatu fotograficznego, dyktafonu,
 • postawy, w tym postawy niezbędne na rynku pracy, takie jak: odpowiedzialność, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość.

Ważnym efektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych uczniów na następnych etapach nauczania.

 

Organizacja zajęć

Projekt obejmuje sem. letni roku szk. 2016/17 oraz cały rok szkolny 2017/18. W tym czasie uczniowie wezmą udział w 10 projektach edukacyjnych – 5 matematyczno-przyrodniczych i 5 społeczno-obywatelskich.  Zajęcia te będą w połowie częścią zajęć lekcyjnych, a w połowie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez tego samego nauczyciela oraz pracy własnej uczniów np. wywiad z rodzicami.

W ramach projektu dzieci wezmą udział w Warsztatach Rozwoju Kompetencji, które będą odbywały się latem (w czasie wakacji) oraz zimą (w trakcie ferii zimowych). Warsztaty będą miały charakter półkolonii. Podczas zaplanowanych zajęć i wyjazdów, dzieci będą rozwijać kompetencje matematyczno-przyrodnicze i społeczno-obywatelskie poprzez wizyty w muzeach, budynkach użyteczności publicznej (sejm, senat, rzecznik praw obywatelskich i praw dziecka) spotkania z ciekawymi osobami.

Federacja Inicjatyw Oświatowych

www.fio.org.pl

ul. J. J. Śniadeckich 23/9, 00-654 Warszawa

Telefon biuro: 22-869-96-60,

ekspertka ds. rozwijania kompetencji:

Elżbieta Tołwińska-Królikowska, 668 454 326

Fundacja Civis Polonus  

www.civispolonus.org.pl

ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa

Telefon biuro: 22 827 52 49

Specjalistka ds. rozwijania kompetencji SO

Joanna Pietrasik, 509 725 536

 

Projekt „Z mazowieckiej szkoły w wielki świat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Fundusze europejskie...