Wróć do listy

  

Projekt „Z mazowieckiej szkoły w wielki świat” jest realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych oraz Fundację Civis Polonus w partnerstwie z Gminą Czosnów.

Działania odbywają się we współpracy z nauczycielami w  sześciu szkołach podstawowych na terenie Gminy:

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, które są kluczowe dla ich funkcjonowania we współczesnym świecie – miejscu szybkich i wielokierunkowych zmian:

Kompetencje kluczowe (wiedza, umiejętności i postawy), którerozwijamy w projekcie dotyczą zagadnień:

Wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach rozwiną:

Ważnym efektem będzie zwiększenie szans edukacyjnych uczniów na następnych etapach nauczania.

 

Organizacja zajęć

Projekt obejmuje sem. letni roku szk. 2016/17 oraz cały rok szkolny 2017/18. W tym czasie uczniowie wezmą udział w 10 projektach edukacyjnych – 5 matematyczno-przyrodniczych i 5 społeczno-obywatelskich.  Zajęcia te będą w połowie częścią zajęć lekcyjnych, a w połowie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez tego samego nauczyciela oraz pracy własnej uczniów np. wywiad z rodzicami.

W ramach projektu dzieci wezmą udział w Warsztatach Rozwoju Kompetencji, które będą odbywały się latem (w czasie wakacji) oraz zimą (w trakcie ferii zimowych). Warsztaty będą miały charakter półkolonii. Podczas zaplanowanych zajęć i wyjazdów, dzieci będą rozwijać kompetencje matematyczno-przyrodnicze i społeczno-obywatelskie poprzez wizyty w muzeach, budynkach użyteczności publicznej (sejm, senat, rzecznik praw obywatelskich i praw dziecka) spotkania z ciekawymi osobami.

Federacja Inicjatyw Oświatowych

www.fio.org.pl

ul. J. J. Śniadeckich 23/9, 00-654 Warszawa

Telefon biuro: 22-869-96-60,

ekspertka ds. rozwijania kompetencji:

Elżbieta Tołwińska-Królikowska, 668 454 326

Fundacja Civis Polonus  

www.civispolonus.org.pl

ul. Bagatela 10/36, 00-585 Warszawa

Telefon biuro: 22 827 52 49

Specjalistka ds. rozwijania kompetencji SO

Joanna Pietrasik, 509 725 536

 

Projekt „Z mazowieckiej szkoły w wielki świat” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.