Wróć do listy

Celem ogólnym projektu było merytoryczne wsparcie procesu realizacji diagnozy problemów i potrzeb społeczności: Lisewo, Krynica Morska i Płużnica, która był elementem procesu włączania młodych mieszkańców w procesy podejmowania decyzji w gminach.

Pośrednio z projektu skorzystały społeczności 3 gmin uczestniczące w projekcie oraz odbiorcy publikacji końcowej (200 organizacji).

Bardzo ważną zaletą prowadzonej w trzech społecznościach diagnozy była lekcja edukacji obywatelskiej, nie tylko młodych mieszkańców ale również władz.

Największym rezultatem prowadzonych diagnoz i uzyskanych wniosków, z nich płynących był początek zmian w społecznościach Płużnicy, Lisewa i Krynicy Morskiej. Uruchomiliśmy procesy społeczne, które mają szanse na realna zmianę w społeczności, odpowiedź na potrzeby młodych i ich widzenie społeczności.