Wróć do listy

Termin: 15 maja 2015-30 listopada 2015

Celem ogólnym projektu jest merytoryczne wsparcie procesu realizacji diagnozy problemów i potrzeb społeczności: Lisewo, Krynica Morska i Płużnica, przez pryzmat potrzeb lokalnej młodzieży, która jest elementem procesu włączania młodych mieszkańców w procesy podejmowania decyzji w gminach.

Na projekt skłądają się następujące działania:

Działanie1: Wypracowanie metodologii prowadzenia diagnozy – warsztat [22 maja 2015]:
Celem warsztatu będzie:
wypracowanie wytycznych i metodologii prowadzenia diagnozy problemów w społecznościach lokalnych
przygotowanie trenerów i opiekunów gmin do realizacji diagnozy problemów w 3 gminach, biorących udział w projekcie Fundacji Civis Polonus pt. „Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami”.
Warsztat będzie elementem wsparcia merytorycznego i przygotowaniem do już realizowanego przez Fundację projektu: „Młodzieżowe Rady Gmin: dialog władz z młodymi mieszkańcami.W efekcie pracy na warsztacie powstaną wytyczne dla przeprowadzenia diagnozy. Będą one obejmowały zarówno kwestie związane z procesem identyfikowania różnych grup młodych ludzi, sposobami docierania do nich jak i same metody artykułowania ich opinii.

Działanie 2:Wdrożenie metodologii prowadzenia diagnozy w gminach Lisewo, Krynica Morska i Płużnica [czerwiec – sierpień 2015]:

Przygotowani w działaniu 1 – na warsztacie – opiekunowie gmin, w trzech gminach uczestniczących w projekcie przeprowadzą szkolenie dla wszystkich członków młodzieżowych rad gmin (9-15 młodych obywateli), które będzie początkiem procesu diagnozy problemów/potrzeb w poszczególnych społecznościach. Po szkoleniu młodzieżowi radni w każdej z gmin, włączając swoich rówieśników, będą kontynuować rozpoczęty na szkoleniu proces diagnozowania problemu/potrzeb młodych ludzi w poszczególnych społecznościach.

Działanie 3: Poddanie refleksji wykonanych diagnoz, wyciągnięcie wniosków i opisanie jako dobra praktyka metodologii diagnozowania [wrzesień – listopad 2015].
To działanie składało się będzie z następujących elementów:
warsztat podsumowujący proces wykonania diagnozy z udziałem opiekunów gmin i ekspertów/ praktyków zajmujących się partycypacją obywatelską młodzieży (skład taki sam jak w przypadku spotkania majowego)
przygotujemy publikację opisującą diagnozowanie problemów młodych ludzi w społeczności lokalnej. Będzie ona zawierała zarówno wskazówki metodologiczne, opis samego procesu, podział zadań pomiędzy różnych aktorów. Proces ten zostanie zilustrowany przykładami konkretnych działań w gminach. Publikacja będzie dystrybuowana wśród organizacji pozarządowych pracujących w obszarze edukacji obywatelskiej (około 200 organizacji).
Kontakt: joanna.pietrasik@civispolonus.org.pl

Projekt „Metodologia prowadzenia diagnozy problemów i potrzeb społeczności lokalnej przez młodych mieszkańców” realizowany przy współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie