Wróć do listy

Istotą i celem ogólnym projektu jest zwiększanie udziału młodych ludzi w życiu publicznym w 5 gminach: Dzierzgoń, Elbląg, Gdynia, Iława, Nowe Miasto Lubawskie poprzez faktyczne włączenie ich do procesów decyzyjnych w gminach za pośrednictwem mechanizmu dialogu obywatelskiego – Młodzieżowych Rad Gmin.

Na poziomie lokalnym młodzi mogą doświadczać udziału w procesach decyzyjnych m.in. dzięki istnieniu młodzieżowych rad gmin (MRG). Dlatego w 5 gminach wdrożymy model działania Młodzieżowych Rad Gmin (MRG) nazywany przez nas roboczo od „problemu do rozwiązania”, który wzmacnia zapisaną w art. 5b. ustawy o samorządzie gminnym, funkcję konsultacyjną Młodzieżowych Rad Gmin. Dzięki temu młodzi obywatele będą mogli faktycznie wpłynąć na konkretne decyzje podejmowane w ich gminach.

Projekt bezpośrednio adresujemy do młodzieżowych radnych (75 osób) i do dorosłych (15 osób): władz samorządowych, urzędników i opiekunów MRG, ponieważ to od nich zależy faktyczne włączenie młodych obywateli w konsultowanie i wpływanie na decyzje władz, a tym samym aktywność młodych w życiu publicznym swoich gmin.

Postawiony cel chcemy osiągnąć poprzez realizacje następujących działań:

  1. Wdrożenie modelu działania Młodzieżowych Rad Gmin – rzeczywisty udział młodych w procesach podejmowania decyzji publicznych (V-XII.2018)
  2. Szkolenie dla młodzieżowych radnych (VI.2018)
  3. Warsztaty dla dorosłych: władz, urzędników i opiekunów MRG (VI/IX/XI.2018)
  4. Upowszechnienie i promocja roli Młodzieżowych Rad Gmin jako sposobu na zwiększanie udziału młodzieży w życiu publicznym, w tym w procesach podejmowania decyzji (stworzenie i prowadzenie portalu: www.partycypacjamlodych, (VI.-XII.2016)

Projekt kontynuuje działania Fundacji w tworzeniu i „praktycznym wdrażaniu” metod partycypacji młodzieży w życiu publicznym. Jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji oraz władz pięciu gmin. Jest dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018