Wróć do listy

Coraz więcej młodzieży, dorosłych i samorządów angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zapobiegnięcia katastrofie klimatycznej, ale wciąż jest nas jeszcze zbyt mało!

Istotą i celem projektu jest wprowadzenie tematu zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Bałtyku tzw. zielonego i niebieskiego rozwoju do bezpośredniej pracy z gminami z Polski (Gdynia, Elbląg, Iława, Nowe Miasto Lubawskie, Dzierzgoń), które biorą udział w projekcie South Baltic Youth Core Group Network (SB YCGN).

„Zielony rozwój” jest terminem opisującym ścieżkę wzrostu gospodarczego, wykorzystującą zasoby naturalne w sposób zrównoważony.

Cele szczegółowe projektu:

  1. Praca z decydentami ww. gmin – badanie ich gotowości i stosunku do włączania młodych do procesów decyzyjnych dotyczący zrównoważonego rozwoju poszczególnych JST oraz budowanie ich zaangażowania do dialogu obywatelskiego z młodymi na temat zrównoważonego rozwoju.
  2. Rozszerzenie grupy odbiorców o młodych nie należących do Młodzieżowych Rad Gmin (MRG) m.in. poprzez włączenie do działań projektu samorządów uczniowskich i młodzieży aktywnej społecznej w grupach nieformalnych i/lub organizacjach pozarządowych.

Działania projektu:

Praca z decydentami

Aby móc poważnie zaprosić młodych do dialogu obywatelskiego z władzami na tematy zrównoważonego rozwoju (lokalnego i regionalnego) chcemy najpierw pracować z władzami samorządowymi na poziomie lokalnym.

Dlatego w ramach realizacji tego działania przeprowadzimy:

  1. Badanie stosunku władz do włączania młodych do procesów decyzyjnych dotyczący zrównoważonego rozwoju poszczególnych gmin.
  2. Warsztat wydobywczy , którego celem będzie wydobycie i diagnozowanie potencjalnych „zielonych” tematów wzbudzających zainteresowanie władz i na temat których, władze są otwarte na dialog z mieszkańcami i chcą/potrzebują się rozwinąć w ich zakresie na spotkaniu regionalnym.

Aktywizacja młodzieży do działań projektowych

  1. Nawiążemy kontakt ze środowiskiem młodych aktywnych społecznie, działających w grupach nieformalnych i samorządach uczniowskich, nie biorących do tej pory udziału w działaniach projektowych South Baltic Youth Core Group Network (SB YCGN).
  2. Zorganizujemy 3 warsztaty dla „nowych” młodych i już biorących udział w działaniach projektów (lokalizacje: Elbląg, Gdynia, Iława), których celem będzie zainteresowanie i zaangażowanie młodych do dialogu z władzami, wzajemne poznanie i zwiększenie/utrzymanie otwartości i gotowości do zajmowania się tematem zrównoważonego rozwoju swoich społeczności. Na warsztatach wprowadzimy temat zielonego rozwoju, tak aby przygotować młodych do spotkania regionalnego.

 Spotkanie regionalne Sieci Grup Młodzieżowych na temat zrównoważonego rozwoju

Chcemy aby spotkanie regionalne Sieci Grup Młodzieżowych z poszczególnych 5 gmin było konsekwencją i kolejnym etapem naszej  pracy z poszczególnymi gminami i miastami w projekcie SB YCGN i tym razem dotyczyło zielonego rozwoju. Spotkanie będzie miało formę seminarium (część plenarna) z elementami pracy warsztatowej w grupach do 22 osób.

Projekt jest realizowany we współpracy z Fundacją im. H. Bölla w Warszawie.