Wróć do listy

Głównym celem projektu było wprowadzenie tematu zrównoważonego rozwoju, tzw. zielonego i niebieskiego rozwoju do bezpośredniej pracy z gminami: Gdynia, Elbląg, Iława, Nowe Miasto Lubawskie oraz Dzierzgoń, z którymi współpracowaliśmy już w innych projektach (South Baltic Youth Core Groups Network). Przeprowadziliśmy wywiady, rozmowy, spotkania i warsztaty z młodzieżą i przedstawicielami władz oraz zorganizowaliśmy Forum Sieci Grup Młodzieżowych w Elblągu.

Pracowaliśmy z jednej strony z decydentami – przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami władz gmin, z drugiej – z młodzieżowymi radnymi oraz młodzieżą szkolną. W projekcie wzięło udział około 130 młodych ludzi oraz około 40 przedstawicieli władz i pracowników młodzieżowych.

Podstawowe wnioski płynące z przeprowadzonych wywiadów z decydentami to m.in.: największe sukcesy w ostatnich latach to np. sukcesy związane z utylizacją odpadów, np. oczyszczenie terenu gminy z nielegalnych składowisk śmieci, wysoki poziom segregacji odpadów albo osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku odpadów. Wśród największych wyzwań pojawiły się wątki takie jak: niska emisja uzależniona od indywidualnych mieszkańców, edukacja rolników, obniżenie emisji dwutlenku węgla produkowanego przez transport publiczny i budynki mieszkalne, obniżenie ilości plastikowych odpadów. Pojawia się tu wzór, że największe wyzwania wiążą się z jednej strony z niewystarczającymi regulacjami krajowymi albo z brakiem dobrej edukacji mieszkańców.

Pracowaliśmy również z młodzieżą. Zorganizowaliśmy  warsztaty dla młodych w Elblągu, Iławie i Gdyni. Celem warsztatów było zainteresowanie i zaangażowanie młodych do dialogu z władzami, wzajemne poznanie i zwiększenie/utrzymanie otwartości i gotowości do zajmowania się tematem zrównoważonego rozwoju swoich społeczności. Głównym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych warsztatów była refleksja młodych ludzi, że wciąż bardzo niewiele wiedzą na temat klimatu i zagrożeń płynących z niewystarczających działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz że chcą działać w tym kierunku.

W listopadzie zorganizowaliśmy spotkanie regionalne Sieci Grup Młodzieżowych (również w ramach projektu South Baltic Youth Core Groups Network). W Forum wzięło udział 78 osób, wśród nich: przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele młodzieżowych rad miast oraz młodzież niezrzeszona. Zaprosiliśmy przedstawicieli fundacji BoMiasto, Elbląskiego Parku Technologicznego oraz fundacji Greenpeace, którzy poprowadzili szkolenia i warsztaty zogniskowane wokół tematu, co my – jako obywatele i lokalni decydenci możemy zdziałać na rzecz ochrony środowiska i klimatu.

Projekt trwał od sierpnia do listopada 2019 r. Działania wokół zielonego rozwoju były kontynuowane w ramach kolejnej odsłony projektu „Młodzi na rzecz zielonego rozwoju Południowego Bałtyku” – Edycja 2020.

Projekt był realizowany we współpracy z Fundacją im. H. Bölla w Warszawie.