Wróć do listy
Projekt realizowany był od września do grudnia 2009 roku ze środków Biura Edukacji
Miasta Stołecznego Warszawy.
Projekt miał na celu zainteresowanie młodych ludzi uczestnictwem w życiu społecznym.
Młodzi obywatele często nie zdają sobie sprawy z tego, jak wiele mogą wnieść do debaty
publicznej. Nie wiedzą, że ich głos się liczy a oni sami mają ogromny wpływ na to, co
dzieje się w ich otoczeniu. Niekiedy powodem takiego myślenia są postawy urzędników –
zamknięcie na obywateli i niechęć do zmian. W myśl projektu debaty o Warszawie miały
przyczynić się do zmiany takiego wizerunku młodzieży i władz samorządowych.
Celem projektu było także nawiązanie kontaktu między młodymi mieszkańcami Warszawy
a przedstawicielami Urzędu Miasta, wymiana myśli i poglądów.
Podczas debat można było
porozmawiać o wszystkim a przede wszystkim o sytuacji miasta i jego poszczególnych
dzielnic, ich problemach i radościach a także zastanowić się nad możliwością zmian.
Projekt adresowany był także do urzędników i władz miejskich: by spojrzeli na młodych
obywateli jako na równych partnerów w dialogu o zmianach na lepsze, by przekonali się,
że to właśnie zdanie młodych jest najbardziej trafne a konsultacja z tymi, których dotyczą
decyzje zapadające „na górze” podnosi poziom i efektywność pracy urzędu. Debata

będzie też swego rodzaju informacją zwrotna, dotyczącą działań samorządu. W trakcie

ealizacji projektu zostało przeprowadzone trzy debaty, w których uczestniczyła młodzież
przygotowująca spotkania, przedstawiciele miasta (na każdej debacie był obecny wice –
prezydent Warszawy) zajmujący się interesująca młodzież dziedziną oraz eksperci
niezależni. Młodzież debatowała na temat wolności w szkole, kulturze oraz o prawach
człowieka w Warszawie.