Wróć do listy

Termin: III 2010 – VI 2010

Adresaci: W debatach poza młodzieżą udział wzięli urzędnicy Urzędu m. st. Warszawy oraz warszawscy nauczyciele.

Opis:
Projekt miał ułatwić młodzieży włączenie się do współdecydowania o sprawach lokalnych. Ważne było uświadomienie samorządowcom, nauczycielom i samej młodzieży dlaczego ważne jest jej udział w procesie podejmowania decyzji związanych, w szczególności z edukacją prawną i lokalną.

W ramach projektu:
– Zorganizowane zostały trzy debaty, podczas których młodzież, nauczyciele, urzędnicy rozmawiali na temat roli młodzieży w Warszawie, edukacji prawnej młodzieży w Warszawie oraz edukacji lokalnej.

Finansowanie: Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy