Wróć do listy

Termin: od 2004 roku Fundacja i jej pracownicy byli zaangażowani w animowanie MRD w dzielnicach Bemowo, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Mokotów, Białołęka, Żoliborz, Wesoła, Targówek. 
Adresaci: uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych

Opis:

Młodzi ludzi stanowią ważną część mieszkańców Warszawy. Ważną, bo liczną i będącą przyszłością miasta. Dlatego potrzeby i pomysły młodzieży powinny były słyszalne i brane pod uwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących życia mieszkańców stolicy.
By zapewnić stałą reprezentację młodzieży oraz możliwość systematycznego wpływania młodych ludzi na decyzje podejmowane przez władze dzielnic, a dotyczące młodzieży, powstają Młodzieżowe Rady Dzielnic. W ich skład wchodzą uczniowie gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych wybrani przez swoich kolegów i koleżanki w szkołach, w których na co dzień  się uczą.
Rozwój Młodzieżowych Rad Dzielnic ma pomóc w zainteresowaniu młodych ludzi sprawami publicznymi oraz wesprzeć rozwój społeczeństwa obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Działanie Młodzieżowej Rady Dzielnicy przyczynia się do:

– zainteresowania młodzieży sferą polityki na poziomie lokalnym,
– kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
– rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących dzielnicy a młodzieżą,
– zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
– zwiększenia skuteczności działań prowadzonych przez władze dzielnicy na rzecz młodych ludzi,

– zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

 
W ramach pracy z Młodzieżowymi Radami:
1. organizujemy wybory do Młodzieżowych Rad
2. przeprowadzamy szkolenia i uroczyste obrady młodzieżowych radnych
3. animujemy pracę Młodzieżowych Rady

Finansowanie: Działalność Młodzieżowych Rad Dzielnic była wspierana przez Fundację im. Stefana Batorego, Środki Przejściowe Unii Europejskiej, Fundusz dla Organizacji Pozarządowych (fundusze norweskie), Dzielnice m.st Warszawy: Bemowo, Wolę, Pragę Północ, Targówek, Białołękę; Biuro Edukacji Urzędu m.st Warszawy.