Wróć do listy

Istotą projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez rozwój młodzieżowych rad gmin jako organizatorów demokratycznych procesów poświęconych szkolnym i gminnym politykom klimatycznym oraz ogólnopolska promocja tej idei.

Głównymi uczestnikami projektu będzie sześć 4-osobowych zespołów z 6 młodzieżowych rad z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (3 z Mazowsza, 3 ze Śląska) oraz ich dorośli opiekunowie. Obejmiemy ich ponad rocznym procesem szkoleniowym oraz wsparciem we wdrażaniu w swoich gminach działań związanych z polityką klimatyczną.

W ramach projektu przewidzieliśmy:

W projekcie zakładamy zapewnienie młodzieżowym radom kompleksowego wsparcia we wdrażaniu rozwiązań partycypacyjnych w swoich gminach. Zespoły z młodzieżowych rad zostaną objęte szkoleniami oraz otrzymają wsparcie animatorów, którzy wspólnie z nimi przechodzić będą przez kolejne etapy projektu. Dodatkowo zapewniamy szkolenia dla opiekunów młodzieżowych rad oraz opiekunów samorządów uczniowskich ze szkół oraz współpracę z przedstawicielami lokalnego samorządu w zakresie wsparcia w organizacji gminnych wydarzeń, których współorganizatorami będą młodzieżowe rady.

Rekrutacja do projektu rusza w II połowie stycznia 2022 r. Wkrótce więcej informacji. 

Projekt realizowany przez Fundacje Civis Polonus w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BoMiasto.

Kontakt z koordynatorem projektu:
lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019

Projekt finansowany z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny