Wróć do listy

 


Uwaga! Zapraszamy przedstawicieli samorządów, młodzieżowych rad i ich opiekunów do udziału w konferencji inauguracyjnej.
Spotykamy sie 14 marca o godz. 10:00 na kanale YouTube.


MŁODZIEŻOWE RADY GMIN DLA DEMOKRACJI I KLIMATU

Istotą projektu jest wzmocnienie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi poprzez rozwój młodzieżowych rad gmin jako organizatorów demokratycznych procesów poświęconych szkolnym i gminnym politykom klimatycznym oraz ogólnopolska promocja tej idei.

Głównymi uczestnikami projektu będzie sześć 4-osobowych zespołów z 6 młodzieżowych rad z miejscowości do 100 tys. mieszkańców (3 z Mazowsza, 3 ze Śląska) oraz ich dorośli opiekunowie. Obejmiemy ich ponad rocznym procesem szkoleniowym oraz wsparciem we wdrażaniu w swoich gminach działań związanych z polityką klimatyczną.

W projekcie zakładamy zapewnienie młodzieżowym radom kompleksowego wsparcia we wdrażaniu rozwiązań partycypacyjnych w swoich gminach. Zespoły z młodzieżowych rad zostaną objęte szkoleniami oraz otrzymają wsparcie animatorów, którzy wspólnie z nimi przechodzić będą przez kolejne etapy projektu. Dodatkowo zapewniamy szkolenia dla opiekunów młodzieżowych rad oraz opiekunów samorządów uczniowskich ze szkół oraz współpracę z przedstawicielami lokalnego samorządu w zakresie wsparcia w organizacji gminnych wydarzeń, których współorganizatorami będą młodzieżowe rady.


HARMONOGRAM PROJEKTU

KROK 1
Sformowanie grup projektowych → luty 2022

Wśród gmin, które zgłoszą chęć udziału w projekcie, wybierzemy sześć (trzy z Mazowsza i trzy ze Śląska). Grupy projektowe z każdej gminy składać się będą z 4 członków młodzieżowej rady i ich opiekuna z ramienia urzędu. Z tymi grupami pracować będziemy przez 11 miesięcy i przy ich udziale realizować kolejne działania na terenie gmin.

KROK 2
Konferencja inauguracyjna
→ marzec 2022

Zorganizujemy konferencję, na której spotkają się młodzieżowi radni, ich opiekunowie, przedstawiciele lokalnych władz. Z udziałem ekspertów spośród Koalicji Klimatycznej, Kongresu Ruchów Miejskich, WWF Polska, Polskiej Zielonej Sieci czy Greenpeace Polska porozmawiamy o kryzysie klimatycznym. Podczas warsztatów zbierzemy potrzeby radnych i lokalnych władz z poszczególnych gmin i wspólnie zaplanujemy dalszą współpracę w projekcie. W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 konferencja odbędzie się stacjonarnie lub online.

KROK 3
Akademia Młodych Liderów cz. 1
→ marzec/kwiecień 2022

Zorganizujemy szkolenie, którego celem będzie rozwój kompetencji młodzieży w zakresie rozumienia wyzwań klimatycznych oraz możliwych sposobów przeciwdziałania im na poziomie indywidualnym, szkolnym i lokalnym. Zespoły młodzieżowych radnych zostaną przygotowane do dalszych działań w swoich gminach i poznają swoich opiekunów-animatorów z Fundacji Civis Polonus i Stowarzyszenia BoMiasto, którzy współpracować będą z młodzieżowymi radami podczas całego projektu. Zapewnimy też szkolenie dla opiekunów, którzy z ramienia urzędu na co dzień wspierają działalność młodzieżowych rad. 3-dniowe szkolenie (czwartek-sobota) dla 4-osobowych zespołów młodzieżowych radnych i ich opiekunów odbędzie się w Warszawie. Zapewniamy nocleg, wyżywienie i dofinansowanie dojazdu

KROK 4
Szkolne Agendy Klimatyczne
→ kwiecień-czerwiec 2022

Wspólnie z młodzieżowymi radnymi zaprosimy do współpracy szkoły z terenu gminy i razem z uczniami i nauczycielami przeprowadzimy w nich szkolne audyty klimatyczne. Nawiążemy współpracę z opiekunami samorządów uczniowskich i zorganizujemy dla nich szkolenie z zakresu rozwoju samorządności szkolnej. Przygotujemy uczniów do zbadania, w jakim stopniu ich szkoła działa w sposób bezpieczny dla klimatu. Podczas narad szkolnych wypracujemy rekomendacje, co należy zrobić, aby szkoły działały w sposób bardziej przyjazny dla środowiska.

KROK 5
Akademia Młodego Lidera cz. 2
→ wrzesień 2022

Zorganizujemy 2-dniowe szkolenie dla 4-osobowych zespołów młodzieżowych radnych i ich opiekunów. Celem szkolenia będzie rozwój kompetencji młodzieży w zakresie znajomości różnych narzędzi zaangażowania obywatelskiego (konsultacje społeczne, inicjatywa uchwałodawcza i inne). Przygotujemy młodzież do kolejnych etapów projektu oraz wspólnie zaplanujemy ich lokalną kampanię obywatelską na rzecz demokracji i klimatu.

KROK 6
Gminne Narady Klimatyczne
→ październik-listopad 2022

W każdej gminie młodzieżowa rada stanie się gospodarzem spotkania, na które zaprosimy mieszkańców. Eksperci wprowadzą uczestników w temat działań proklimatycznych na poziomie lokalnym, a następnie porozmawiamy o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed daną społecznością w kontekście kryzysu klimatycznego. Wypracujemy wnioski, które przekazane lokalnym władzom staną się ważnym głosem mieszkańców w zakresie działań na rzecz klimatu.

KROK 7
Inicjatywa uchwałodawcza → październik 2022-styczeń 2023

Młodzieżowi radni na podstawie wniosków z narad przygotują inicjatywę uchwałodawczą, która zawierać będzie propozycje możliwych do wdrożenia pozytywnych rozwiązań w obszarze gminnej polityki klimatycznej. Młodzieżowym radnym zapewnimy wsparcie eksperckie – m.in. warsztaty prawne dotyczące inicjatywy uchwałodawczej, procedury legislacyjnej, prawa z zakresu ochrony środowiska oraz doradztwo w zakresie prowadzenia kampanii społecznej i mediów społecznościowych.

KROK 8
Konferencja podsumowująca → luty 2023

Zorganizujemy ogólnopolską konferencję online, podczas której upowszechnimy narzędzia i efekty wypracowane podczas projektu. Zaprezentujemy rozwiązania zaproponowane w wyniku włączenia głosu mieszkańców w sprawy lokalnej polityki klimatycznej w gminach objętych projektem. Zaprezentujemy stronę internetową, która będzie budowana i aktualizowana sukcesywnie w trakcie projektu i będzie źródłem informacji dla młodzieżowych rad oraz lokalnych samorządów w zakresie narzędzi zaangażowania obywatelskiego mieszkańców, w tym przede wszystkim roli i możliwości młodzieżowych rad w zakresie angażowania innych obywateli do aktywności lokalnej.


Co zyskują uczestnicy projektu?


Rekrutacja do projektu trwa do 22 lutego 2022 r. Czekamy na zgłoszenia zespołów złożonych z 4 młodzieżowych radnych i ich opiekuna. O wymogach formalnych i zasadach zgłaszania zespołów do projektu można przeczytać w regulaminie rekrutacji. Informacje o wynikach rekrutacji opublikujemy na stronie cvispolonus.org.pl w terminie do 28 lutego 2022 r.

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji do projektu
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna do wypełnienia)
  4. Zaproszenie do projektu

Kontakt z koordynatorem projektu:

Łukasz Dembiński
lukasz.dembinski@civispolonus.org.pl
tel. 664 861 019


WYNIKI REKRUTACJI – 28.02.2022

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w rekrutacji do projektu. Informujemy, że do udziału w projekcie zakwalifikowane zostały:

  1. Młodzieżowa Rada Miasta Łomianki
  2. Młodzieżowa Rada Gminy Mikołów
  3. Młodzieżowa Rada Miasta Mysłowice
  4. Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki
  5. Młodzieżowa Rada Gminy Pawłowice
  6. Młodzieżowa Rada Miasta Wołomin

Gratulujemy zakwalifikowanym zespołom i cieszymy się na współpracę z Wami!


KOMUKINAT Z DNIA 23.02.2022 W SPRAWIE REKRUTACJI DO PROJEKTU 

Informujemy, że w związku trwającymi feriami zimowymi w województwie śląskim i zgłaszanymi nam trudnościami w zebraniu niezbędnej dokumentacji potrzebnej do przygotowania zgłoszenia do projektu, rekrutacja dla województwa śląskiego została przedłużona do piątku 25 lutego.

Przyjmowanie zgłoszeń z województwa mazowieckiego zostało zakończone.


Projekt realizowany przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Stowarzyszeniem BoMiasto.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz  Regionalny.

Jego budżet to 82508,09 EUR.