Wróć do listy
Projekt realizowany był od 1 października 2009 do 31 grudnia 2009 na terenie
województwa mazowieckiego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Głównym celem projektu było wzmocnienie postaw obywatelskich młodzieży w
mazowieckich gminach poprzez upowszechnianie idei i dobrych praktyk działania
Młodzieżowych Rad Gmin.
Cel zrealizowano podejmując następujące działania:
  • Wydano i upowszechniono publikację opisującą dobre praktyki działania Młodzieżowych Rad Gmin (w nakładzie 500 egzemplarzy).
  • Szkolenie przygotowujące przedstawicieli samorządów lokalnych, radnych oraz lokalne organizacje pozarządowe do powołania na terenie swoich gmin Młodzieżowych Rad w oparciu o założenia i metodologię wypracowaną przez Fundację.