Wróć do listy

Termin: III 2010 – VI 2010

Adresaci: złonkowie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga Północ; uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjlnych zlokalizowanych w dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

Opis:
Projekt zaznajomił uczącą się na Pradze Północ młodzież z historycznym i wielokulturowym dziedzictwem dzielnicy. W szczególności pomógł w:
•    Zbudowaniu wśród praskiej młodzieży świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego Pragi,
•    Przybliżeniu specyficznego charakteru dzielnicy
•    Promocji dzielnicy

Uczestnicy projektu z pomocą opiekuna i grafika przygotowali tekst przewodnika po wielokulturowej Pradze Północ, wykonali do niego zdjęcia oraz opracowali plan tras.

W ramach projektu:
został opracowany i wydany w nakładzie 1000 egzemplarzy Przewodnik
Przewodnik został rozdystrybuowany po praskich szkołach.

Finansowanie: ze środków Biura Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy