Wróć do listy

Celem projektu realizowanego przez Fundację Civis Polonus w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich jest rozbudzenie aktywności obywatelskiej młodych ludzi poprzez profesjonalna wsparcie organizacji pozarządowych działających w tym obszarze oraz zachęcanie jednostek samorządu terytorialnego do współpracy z tymi organizacjami. Projekt realizowany jest od 17 marca 2021 roku do 31 grudnia 2022.

Projekt adresowany jest do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego do 100 000 mieszkańców, z terenu 5 województw:

·        podkarpackiego

·        warmińsko-mazurskiego

·        lubelskiego

·        podlaskiego

·        kujawsko-pomorskiego.

W ramach projektu planujemy w szczególności następujące działania:

1.    Konferencję otwierającą 10 czerwca 2021 roku dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, w trakcie której opowiemy o korzyściach płynących ze współpracy między NGO-sami i samorządami. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja profesjonalnych ekspertyz na ten temat.

2.    Przygotowanie poradnika dla organizacji pozarządowych na temat sprawdzonych formatów działań,  które wzmacniają i uruchamiają aktywność obywatelską wśród młodzieży, a które NGO-sy mogą wdrażać we współpracy z samorządami terytorialnymi (jesień 2021).

3.    Seminaria szkoleniowe w każdym z 5 województw  dla organizacji pozarządowych i samorządów o tworzeniu partnerstw pomiędzy nimi – o korzyściach, płaszczyznach współdziałania oraz formach i zasadach takiego partnerstwa (jesień 2021 – wiosna 2022).

4.    Przeszkolenie 8 par organizacji pozarządowych i samorządów, które chcą zbudować modelowe partnerstwa (2022 rok).

5.    Konferencja podsumowująca projekt (listopad 2022 roku).

 

Więcej informacji o projekcie:

Joanna Różycka-Thiriet

joanna.rozycka@civispolonus.org.pl

 

 

Partnerem projektu jest Związek Miast Polskich

 

 

          

 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG