Wróć do listy

Fundacja Civis Polonus od lipca do listopada 2021 realizować będzie projekt, którego celem jest rozpoczęcie prac nad nowa strategią komunikacji i wizualizacji fundacji

W ramach projektu przewidziane są trzy główne działania:

  1. Opracowanie całościowej strategii komunikacji przy wsparciu specjalistów. W ramach działania wypracujemy strategię określającą kluczowy przekaz do kluczowych odbiorców naszych działań. Dodatkowo zostaną przeprowadzone warsztaty dla pracowników fundacji, w celu zdobycia informacji i kierunku, w którym będzie tworzona wizualizacja.
  2. Następnie poprzez praktykę będziemy wdrażać w życie proponowaną strategię komunikacji. W tym celu będą oddelegowane osoby o odpowiednich kwalifikacjach, które na bieżąco będą monitorowały przebieg zmian i efektów komunikacji.
  3. Zatrudnimy osobę pełniącą rolę Community Builder, której zadaniem będzie utrzymywanie relacji i kontaktów z młodzieżowym gronem odbiorców fundacji. Kluczowe zadania:

Całym procesem tworzenia nowej strategii będzie zarządzać koordynator wraz z ekspertami (Agata Zambrowicz i Robert Droździkowski). Nasza fundacja zaprosiła ich do współpracy, ponieważ mamy doświadczenie we wspólnych działaniach przy m.in. programie „Dzielnica Wisła” w latach 2015-2017, gdzie Agata odpowiadała za budowę strategii komunikacji, marki oraz jej realizację. Robert zaś jest doświadczonym strategiem prowadzącym firmę conceptbox.pl.

 

Projekt jest finansowany w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020”, utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji.