Wróć do listy

Istotą projektu jest wzmocnienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat globalnych wyzwań klimatycznych oraz danie im możliwości podjęcia konkretnych działań w swoim najbliższym otoczeniu – szkole, które będą przyczyniały się do bardziej zrównoważonego funkcjonowania społeczności szkolnej. W tym celu przygotujemy nauczycielki i nauczycieli współpracujących z samorządem szkolnym do włączenia w program działania samorządów kwestii związanych z globalnym bezpieczeństwem klimatycznym i zrównoważonym rozwojem. Przedstawimy narzędzia do przeprowadzenia przez uczniów audytów klimatycznych oraz sposobów na wspólne ze społecznością szkolną wypracowanie rozwiązań.

Działania zaplanowane w projekcie:

Szkolenie dla nauczycieli. Celem szkolenia będzie przekazanie nauczycielom i nauczycielkom (pracującym na co dzień z samorządem uczniowskim) wiedzy na temat najważniejszych wątków edukacji globalnej i wyzwań klimatycznych oraz przygotowanie do przeprowadzenia działań edukacyjnych z samorządem uczniowskim w swoich szkołach. Projekt jest kierowany do szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Szkolne Apele. Przeszkoleni nauczyciele razem z samorządem uczniowskim przeprowadzą w swojej szkole apel skierowany do społeczności szkolnej. W trakcie apelu przedstawią dalsze działania w projekcie oraz zaproszą uczniów do udziału w szkolnej samorządowej grupie zadaniowej, która będzie przeprowadzać audyt i wprowadzać zmiany.

Szkolny Audyt Klimatyczny. Uczniowie, którzy zgłoszą się do grup zadaniowych będą sprawdzać za pomocą otrzymanych kwestionariuszy, czy i jak ich szkoła działa w sposób przyjazny klimatowi w obszarach takich, jak: recykling, energia, woda, jedzenie, pomoce naukowe itp. Członkowie samorządu uczniowskiego zbiorą dane od grup zadaniowych i przygotują raport końcowy według przygotowanego wzoru.

Szkolna Narada Klimatyczna. Nauczyciele wraz z samorządem uczniowskim przeprowadzą szkolną naradę, do której zaproszą nauczycieli, pracowników, dyrekcję, uczniów i rodziców. Na naradzie zostaną przedstawione wnioski z audytów oraz będą wypracowywane przez całą społeczność szkolną rekomendacje do zmian.

Wszystkie działania w projekcie zostaną omówione w przewodniku, który nauczyciele otrzymają na szkoleniu razem z prezentacją oraz arkuszami audytu klimatycznego. W trakcie realizacji szkolnych zadań trenerzy Fundacji przeprowadzą dodatkowe 2-godznne spotkania online, żeby wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu działań.

 

Zapraszamy również do korzystania z materiałów wypracowanych w trakcie projektu (udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe:

  1. Samorząd uczniowski na rzecz klimatu. Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole.” Publikacja zawiera przydatne informacje i instrukcję krok po korku, jak przeprowadzić z uczniami audyt klimatyczny w szkole.
  2. Materiały do przeprowadzenie audytów – prezentacja na apel, arkusze audytów.

 

 

Projekt trwa od 1.07. do 30.11.2020 r. i jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Patronat: