Wróć do listy

Istotą projektu jest wzmocnienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat globalnych wyzwań klimatycznych oraz danie im możliwości podjęcia konkretnych działań w swoim najbliższym otoczeniu – szkole, które będą przyczyniały się do bardziej zrównoważonego funkcjonowania społeczności szkolnej. W tym celu przygotujemy nauczycielki i nauczycieli współpracujących z samorządem szkolnym do włączenia w program działania samorządów kwestii związanych z globalnym bezpieczeństwem klimatycznym i zrównoważonym rozwojem. Przedstawimy narzędzia do przeprowadzenia przez uczniów audytów klimatycznych oraz sposobów na wspólne ze społecznością szkolną wypracowanie rozwiązań.

Działania zaplanowane w projekcie:

Szkolenie dla nauczycieli. Celem szkolenia będzie przekazanie nauczycielom i nauczycielkom (pracującym na co dzień z samorządem uczniowskim) wiedzy na temat najważniejszych wątków edukacji globalnej i wyzwań klimatycznych oraz przygotowanie do przeprowadzenia działań edukacyjnych z samorządem uczniowskim w swoich szkołach. Projekt jest kierowany do szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Szkolenie online odbędzie się w dwóch terminach (do wyboru):

Szkolne Apele. Przeszkoleni nauczyciele razem z samorządem uczniowskim przeprowadzą w swojej szkole apel skierowany do społeczności szkolnej. W trakcie apelu przedstawią dalsze działania w projekcie oraz zaproszą uczniów do udziału w szkolnej samorządowej grupie zadaniowej, która będzie przeprowadzać audyt i wprowadzać zmiany.

Szkolny Audyt Klimatyczny. Uczniowie, którzy zgłoszą się do grup zadaniowych będą sprawdzać za pomocą otrzymanych kwestionariuszy, czy i jak ich szkoła działa w sposób przyjazny klimatowi w obszarach takich, jak: recykling, energia, woda, jedzenie, pomoce naukowe itp. Członkowie samorządu uczniowskiego zbiorą dane od grup zadaniowych i przygotują raport końcowy według przygotowanego wzoru.

Szkolna Narada Klimatyczna. Nauczyciele wraz z samorządem uczniowskim przeprowadzą szkolną naradę, do której zaproszą nauczycieli, pracowników, dyrekcję, uczniów i rodziców. Na naradzie zostaną przedstawione wnioski z audytów oraz będą wypracowywane przez całą społeczność szkolną rekomendacje do zmian.

Wszystkie działania w projekcie zostaną omówione w przewodniku, który nauczyciele otrzymają na szkoleniu razem z prezentacją oraz arkuszami audytu klimatycznego. W trakcie realizacji szkolnych zadań trenerzy Fundacji przeprowadzą dodatkowe 2-godznne spotkania online, żeby wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu działań.

Co zyska szkoła dzięki realizacji projektu?

Więcej informacji o projekcie i warunkach uczestnictwa znajdą Państwo tutaj.

Jak wziąć udział w projekcie?

Do projektu zapraszamy szkoły podstawowe z miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców, a z każdej szkoły 1 lub 2 nauczycielki lub nauczycieli współpracujących z samorządem szkolnym. W szczególności zapraszamy osoby, które miały wcześniej do czynienia z tematem edukacji globalnej, np. w poprzednich projektach realizowanych przez Fundację Civis Polonus.

Warunkiem uczestnictwa szkoły w projekcie jest:

O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń – do programu zakwalifikowanych zostanie pierwszych 28 nauczycieli, którzy wypełnią poprawnie zgłoszenie.

Materiały do pobrania:

  1. Zaproszenie do projektu.
  2. Regulamin projektu.
  3. Wzór porozumienia.

Projekt trwa od 1.07. do 30.11.2020 r. i jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Patronat: