Wróć do listy

Istotą projektu było wzmocnienie wśród uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat globalnych wyzwań klimatycznych oraz danie im możliwości podjęcia konkretnych działań w swoim najbliższym otoczeniu – szkole. Działanie miały przyczynić się do bardziej zrównoważonego funkcjonowania społeczności szkolnej. W tym celu przygotowaliśmy nauczycielki i nauczycieli współpracujących z samorządem szkolnym do włączenia w program działania samorządów kwestii związanych z globalnym bezpieczeństwem klimatycznym i zrównoważonym rozwojem.

Działania w projekcie:

Szkolenie dla nauczycieli. Celem szkolenia było przekazanie nauczycielom i nauczycielkom (pracującym na co dzień z samorządem uczniowskim) wiedzy na temat najważniejszych wątków edukacji globalnej i wyzwań klimatycznych oraz przygotowanie do przeprowadzenia działań edukacyjnych z samorządem uczniowskim w swoich szkołach.

Szkolne Apele. Przeszkoleni nauczyciele razem z samorządem uczniowskim przeprowadzili w swojej szkole apel skierowany do społeczności szkolnej. W trakcie apelu przedstawili dalsze działania w projekcie oraz zaprosili uczniów do udziału w szkolnej samorządowej grupie zadaniowej, która przeprowadzała audyt.

Szkolny Audyt Klimatyczny. Uczniowie sprawdzili za pomocą otrzymanych kwestionariuszy, czy i jak ich szkoła działa w sposób przyjazny klimatowi w obszarach takich, jak: recykling, energia, woda, jedzenie, pomoce naukowe itp. Członkowie samorządu uczniowskiego zbierali dane od grup zadaniowych i przygotowali raport końcowy według przygotowanego przez fundację wzoru.

Audyty wykazały, że szkoły są na bardzo różnym stopniu zaawansowania, jeśli chodzi o dbanie o środowisko. Generalnie jednak pojawiło się bardzo wiele pomysłów na to, co można poprawić, m.in.  robienie zakupów dla szkoły pod kątem konkretnych jadłospisów, zmiany w jadłospisach (pod kątem lokalnych produktów), wprowadzanie lub ulepszanie segregacji śmieci, edukacja dzieci dot. różnych zachowań ekologicznych (przynoszenie własnych pojemników, gaszenie światła, segregacja), termomodernizacja budynku itd. Efektem audytów było z jednej strony sprawdzenie, jak szkoły funkcjonują, z drugiej – uświadomienie i edukacja uczniów, na co warto zwracać uwagę i co można robić, by chronić klimat.

Szkolna Narada Klimatyczna. Nauczyciele wraz z samorządem uczniowskim przeprowadzali szkolną naradę, do której zapraszali nauczycieli, pracowników, dyrekcję, uczniów i rodziców. Na naradzie były przedstawiane wnioski z audytów oraz były wypracowywane rekomendacje do zmian. Narady zostały przeprowadzone za pomocą platform do telekonferencji online i prowadzone przez nauczycieli i uczniów zaangażowanych w projekt.

Efektem narad były wypracowane rekomendacje – najczęstszym wnioskiem jest dalsza edukacja dzieci w tym kierunku – zarówno jeśli chodzi o temat zmian klimatycznych, jak i konkretnych zachowań, które im zapobiegają. Pojawiły się też inne rekomendacje, np. wykorzystywanie niezapisanych kartek z zeszytów do kartkówek, zachęcanie uczniów i ich rodziców do podwożenia się nawzajem do szkoły itd. W niektórych przypadkach zaplanowano już konkretne zmiany w szkołach: korzystanie z narzędzi projektowych (audytów) w przyszłości i dalsza edukacja, zwiększenie segregacji śmieci (to jedna z najczęstszych zmian), zamontowanie kranów na czujniki, zakup pojemnika na nakrętki, używanie narzędzi multimedialnych na rzecz oszczędności papieru, pilnowanie wyłączania światła.

Młodzieżowe spotkania mentoringowe. W celu zmotywowania i wsparcia w działaniach uczniów prowadzących działania w swoich szkołach zorganizowaliśmy 3 spotkania online dla uczniów, prowadzone przez koordynatorkę projektu oraz 3 młodzieżowe wolontariuszki. Wszystkie wolontariuszki brały udział w podobnym projekcie i przeprowadzały agendy klimatyczne w swoich szkołach. Dzięki temu, mogły podzielić się swoim doświadczeniem.

Dzięki projektowi dotarliśmy z przekazem dotyczącym globalnych wyzwań klimatycznych do ponad 1000 uczniów. Udało się włączyć w działanie ponad 190 uczniów przeprowadzających audyty. Ponad 490 osób uczestniczyło w naradach szkolnych, żeby w 15 szkołach wypracować rekomendacje i zaplanować lokalne działania na rzecz klimatu.

 

Zapraszamy również do korzystania z materiałów wypracowanych w trakcie projektu (udostępnione na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe:

  1. Samorząd uczniowski na rzecz klimatu. Odpowiedź na globalne wyzwania klimatyczne zaczyna się w szkole.” Publikacja zawiera przydatne informacje i instrukcję krok po korku, jak przeprowadzić z uczniami audyt klimatyczny w szkole.
  2. Materiały do przeprowadzenie audytów – prezentacja na apel, arkusze audytów.

 

Projekt trwał od 1.07. do 30.11.2020 r. i byłwspółfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Patronat: